Donorregistratie als uw kind met verstandelijke beperking 18 jaar wordt

Sinds 1 juli 2020 staan alle inwoners van Nederland in het Donorregister. Iedereen is automatisch donor, tenzij hij of zij aangeeft dat niet te willen. Hoe werkt dit voor mensen met een verstandelijke beperking?

Wilsonbekwaamheid en het Donorregister

Kan uw kind de gevolgen van een beslissing over orgaan- en weefseldonatie niet overzien? Dan is u kind op dat gebied wilsonbekwaam. Uw kind mag dan zelf geen keuze invullen in het register. De wettelijke vertegenwoordiger van uw kind kan dan de keuze invullen.

Hoe werkt het?

Dit kan met DigiD Machtigen of via het papieren formulier. In beide gevallen ondertekent de wettelijk vertegenwoordiger namens iemand anders het formulier. Voor een wilsonbekwame persoon gelden dezelfde keuzes als voor andere mensen. 

Extra bescherming wilsonbekwamen

Vult de wettelijke vertegenwoordiger geen keuze in, dan komt ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bij de naam van de wilsonbekwame persoon te staan. Deze registratie is vervolgens niet geldig. Op deze manier wordt de positie van wilsonbekwame personen beschermd. Bij overlijden bespreekt de arts met de partner, familie of de wettelijk vertegenwoordiger of de persoon wel of geen donor wordt.