Lukt het niet om medische kindzorg thuis te organiseren?

Ervaart u als ouder problemen bij het organiseren van medische kindzorg thuis? Lees hier wat u kunt doen.

Medische kindzorg thuis valt onder de Zorgverzekeringswet. Valt uw kind niet onder medische kindzorg, maar is er wel verpleging en verzorging nodig? Kijk dan op: Hoe regelt u verpleging en verzorging voor uw kind?

Heeft u problemen rond de indicatie?

Een kinderverpleegkundige stelt vast welke medische kindzorg nodig is. Dit heet de indicatie.

Bent u het niet eens met de indicatie die is gesteld? Dan kunt u een aantal dingen doen:

  • Overleg met de kinderverpleegkundige die de indicatie heeft gesteld.
  • Vraag uw zorgverzekeraar naar een second opinion. Een andere kinderverpleegkundige kijkt dan opnieuw naar de zorgbehoefte van uw kind en uw gezin. Onder bepaalde voorwaarden wordt een second opinion vergoed. Vraag uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Heeft u problemen bij de toekenning van de zorg?

In de indicatie staat welke zorg er volgens de kinderverpleegkundige nodig is voor uw kind en gezin.  Een zorgaanbieder die een contract heeft met uw zorgverzekeraar, kan die zorg direct gaan geven. De zorg wordt via de zorgverzekeraar vergoed.

Maar misschien kiest u voor een aanbieder die geen contract heeft met uw verzekeraar. Of kiest u voor een persoonsgebonden budget (pgb) om zelf de zorg in te kopen. Dan zal uw zorgverzekeraar de indicatie eerst beoordelen.

Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar de indicatie gedeeltelijk afwijst. Dat kan een zorgverzekeraar niet zonder meer doen. De zorgverzekeraar zal altijd eerst contact opnemen met de indicerend verpleegkundige.

Expertgroep Indicatieproces Kindzorg

Bij knelpunten, onduidelijkheden of moeilijkheden in het indicatieproces kindzorg kan de Expertgroep Indicatieproces Kindzorg ingeschakeld worden via mail. U kunt dit als ouder zelf doen, maar ook de indicerend kinderverpleegkunde of de zorgverzekeraar kan de casus aanmelden.

Soms heeft de zorgverzekeraar vragen over de indicatie

Soms heeft de zorgverzekeraar vragen over de inhoud van de indicatie. De zorgverzekeraars hebben de taak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van de zorg te toetsen.

Als een zorgverzekeraar de onderbouwing van de indicatie onduidelijk of ontoereikend vindt, moet hij verduidelijking of een betere onderbouwing vragen bij de indicerend verpleegkundige. Dan vraagt hij een toelichting aan de kinderverpleegkundige die de indicatie heeft gesteld. Soms komt de zorgverzekeraar bij u op huisbezoek om de situatie te bekijken.

Twijfelt de zorgverzekeraar dan nog steeds of de indicatie passend is? Dan kan de zorgverzekeraar zelf een herbeoordeling laten doen. Zorgverzekeraars volgen hierbij de ‘toetsingscriteria herbeoordeling indicaties voor aanspraak verpleging en verzorging in de eigen omgeving Zvw bij machtigingenbeleid’. Een andere kinderverpleegkundige stelt de indicatie dan opnieuw. Daarna beslist de zorgverzekeraar welke zorg uw kind krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing van uw zorgverzekeraar?

Dan kunt u een aantal dingen doen:

  • Ga in gesprek met uw zorgverzekeraar.
  • Als u er niet uitkomt met uw zorgverzekeraar, kunt u een klacht indienen bij uw verzekeraar.
  • Als dit niet helpt, kunt u een klacht indienen bij de SKGZ. Deze geschillencommissie behandelt klachten deskundig en onpartijdig. De SKGZ kan bemiddelen tussen u en uw zorgverzekaar. U kunt de geschillencommissie ook vragen om een uitspraak te doen.

U kunt in deze situatie ook informatie of advies vragen bij een patiënten- of belangenorganisatie zoals Per Saldo, Kind en Ziekenhuis of Bvikz.

Heeft u problemen met de geleverde zorg?

Bent u niet tevreden over de zorg die uw kind krijgt? Bespreek dit dan eerst met de zorgverlener. Of de organisatie waarvoor de zorgverlener werkt. Lost dit het probleem niet op? Dan kunt u een klacht indienen.

Lees meer: Klacht indienen over zorg

Praktijkteam kindzorg

Komt u er niet uit met de kinderverpleegkundige, uw zorgverzekeraar of de zorgaanbieder? Dan kunt u de hulp inschakelen van het Juiste Loket. Afhankelijk van de situatie kunnen zij hulp inschakelen van:

  1. Expertgroep indicatieproces kindzorg
  2. Regionale Indicatieteams (Netwerken Integrale Kindzorg (NIK)
  3. Praktijkteam kindzorg

Dit doen zij uiteraard alleen als u hier toestemming voor geeft.

Het praktijkteam kindzorg is in 2022 door het Ministerie van VWS opgericht. In dit praktijkteam zitten onder andere een kinderverpleegkundige, een kinderarts en een zorgverzekeraar.