ME/CVS pagina vernieuwd

ME/CVS is een ernstige, langdurige ziekte met veel verschillende klachten. Het is duidelijk dat deze ziekte grote gevolgen heeft in het dagelijks leven. Toch kan het lastig zijn om passende hulp te krijgen. Bijvoorbeeld op school, werk of in de zorg.  
 

De informatie op Regelhulp helpt u op weg om hulp te organiseren. De informatie is geschreven voor iedereen die betrokken is bij iemand die de ziekte ME/CVS heeft en is onlangs vernieuwd. 

Regelhulp volgt de inzichten uit het rapport ME/CVS van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad adviseert de overheid op het gebied van zorg.  
Kijk voor de pagina op: ME/CVS | Onderwerp | Regelhulp - Ministerie van VWS.