ME/CVS is een ernstige, langdurige ziekte met veel verschillende klachten.

ME/CVS

Het is duidelijk dat deze ziekte grote gevolgen heeft in het dagelijks leven. Toch kan het lastig zijn om passende hulp te krijgen. Bijvoorbeeld op school, werk of in de zorg.  

De informatie op Regelhulp helpt u op weg om hulp te organiseren. De informatie is geschreven voor ME/CVS patiënten en iedereen die betrokken is bij iemand die de ziekte ME/CVS heeft.  

Regelhulp volgt de inzichten uit het rapport ME/CVS van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad adviseert de overheid op het gebied van zorg.