Samenwerking bij complexe zorgvragen

Er is veel behoefte om samen te leren hoe je het beste kunt handelen bij complexe casuïstiek. Daarom startte deze maand het project 'Samenwerking bij complexe zorgvragen'.

Samen met zorgaanbieders, zorgkantoren, cliënten, hun naasten en cliëntondersteuners gaan we de samenwerking rond complexe zorgvragen versterken. Dit is een vervolg op het 'Lerend netwerk complexe zorgrvragen' uit 2022-2023. 

We doen dit met vijf deelprojecten:
1. Rollen bij complexe casuïstiek
2. Gebruik van de Kennisbank complexe casuïstiek op Regelhulp
3. Gedeeld eigenaarschap tussen zorgaanbieders en ouders bij een combinatie van zorg in natura en PGB
4. Stroomlijning van aanmelding bij complexe zorgvragen
5. Leren van klachten over de zorg

Lees meer over de projecten door te klikken op de afbeelding onderaan dit nieuwsbericht. Wekt één of meerdere van deze projecten jouw interesse en wil je meer weten, meedoen of meedenken? Meld het dan bij regelhulp@minvws.nl

  • Afbeelding met logo's van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Pluut & Partners, Significant Public en Thijs van Exel. Tekst in de afbeelding: Nieuw project  vervolg op 'lerend netwerk complexe zorgvragen  Samenwerken aan complexe zorgvragen  In opdacht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan we de komende tijd de samenwerking rond complexe casuïstiek versterken. Dit doen we met 5 deelprojecten. Meer weten? Lees verder!