Complexe casuïstiek: type ondersteuning

Er is geen standaard manier om een complexe zorgvraag op te lossen. Er zijn wel 'soorten' ondersteuning te onderscheiden. Als je weet wat nodig is, kun je kijken of de juiste personen en organisaties betrokken zijn.

Onderstaand casuïstiekmodel kan helpen om dit te bepalen. Het is gebaseerd op het DISC-model, dat gedrag en karaktereigenschappen in kaart brengt. 

Model met vier typen ondersteuning bij complexe zorgvragen: uitzoekwerk, doorzettingsmacht, naast iemand staan, creativiteit en connecties.

Het model onderscheidt urgente casussen van casussen waar meer tijd voor is, en systeemgerichte casussen (hoe zit het met regels en financiën) van meer mensgerichte casussen (issues rond communicatie, houding en bejegening).

De rollen zijn niet vast belegd bij bepaalde partijen. Bij één casus kunnen natuurlijk meer vormen van ondersteuning nodig zijn. Onafhankelijke cliëntondersteuners vervullen nogal eens alle rollen, als dit bij hun eigen karakter en positie past.

Aanpak per soort casus

Rollen bij complexe casussen
Soort casus Toelichting Wie kun je bijschakelen?
Uitzoekwerk Vragen als: bij wie ligt de zorgplicht, wat mag wel en niet binnen de regels, financieringsvragen, enz. Juiste Loket
Naast iemand staan Casussen waarin behoefte is aan een persoon die met de cliënt meegaat en belangen behartigt (Gespecialiseerde) cliëntondersteuner, casemanager
Doorzettingsmacht Casussen waarin duidelijk is wat er moet gebeuren, maar (om onduidelijke redenen) gebeurt het niet; er is een 'vuist op de tafel' nodig Wethouder, bestuur van zorgkantoor / zorgaanbieder, in uiterste geval escalatie naar ministerie van VWS
Creativiteit en connecties Soms is een creatieve oplossing buiten de gebaande paden nodig, of samenwerking tussen partijen die elkaar niet vanzelf vinden Gespecialiseerde cliëntondersteuner, bemiddelaar complexe casuïstiek bij zorgkantoor, gemeente of zorgaanbieder