Sfeerfoto

Eindrapportage pilot Dynamische diagnostiek

Eind 2020 startte het ministerie van VWS een pilot waarin vijf kinderen dynamische diagnostiek met bijbehorende mediërende begeleiding kregen aangeboden. Het ging om kinderen van wie werd vermoed dat zij (erg) werden onderschat in hun begrip en leerpotentieel.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Stichting StiBCO, kennis- en opleidingscentrum rond dynamische diagnostiek en Mediërend Leren®.