Bouwstenen voor lesmateriaal complexe casuïstiek

Informatie over de aanpak van complexe casuïstiek is ook beschikbaar in de vorm van bouwstenen voor lesmateriaal. Dit materiaal kan verwerkt worden in bijvoorbeeld een cursus, opleidingsprogramma of workshop.

Het leermateriaal komt in grote lijnen overeen met de informatie op de webpagina's Aanpak complexe casuïstiek. Sommige thema's worden meer uitgediept. Een belangrijk verschil is dat de bouwstenen voor het lesmateriaal ook leerdoelen en opdrachten voor deelnemers bevatten.

Hoe is het materiaal tot stand gekomen?

De basis van het leeraanbod bestaat uit kennis uit de praktijk, verzameld door het ministerie van VWS. Deze kennis is omgewerkt naar leermateriaal met input en feedback van hbo-opleidingen, organisaties die cliëntondersteuning aanbieden, zelfstandige cliëntondersteuners en andere betrokkenen.

Hoe kun je dit leeraanbod gebruiken?  

Gebruik het materiaal zoals je wilt en het voor jou het beste bruikbaar is. Het is geen integraal opleidingsprogramma. Je kunt verschillende elementen benutten, of alle vier de thema’s gebruiken in een cursus, opleidingsprogramma of workshop. Opleiders adviseren we om, indien passend, accreditatie aan te vragen.

Interesse?

Stuur een mail naar regelhulp@minvws.nl en we sturen het leermateriaal (in Word) naar je toe.