Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2024

Het Voorschrift Zorgtoewijzing is onderdeel van de Wlz-overeenkomst 2024 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren. Het voorschrift is van toepassing op alle cliënten met een geldig indicatiebesluit voor zorg die valt binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Het Voorschrift Zorgtoewijzing is bedoeld voor zorgaanbieders, onafhankelijke cliëntondersteuners en zorgkantoren die zorg regelen voor cliënten met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).