Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2022

Het Voorschrift Zorgtoewijzing is onderdeel van de Wlz-overeenkomst 2022 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren. Het voorschrift is van toepassing op alle cliënten met een geldig indicatiebesluit voor zorg die valt binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Deze versie van het voorschrift bevat geen grote wijzigingen ten opzichte van 2021. Er zijn wel enkele lopende ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van Meerzorg, die in 2022 kunnen leiden tot publicatie van een nieuwe versie.

Het Voorschrift Zorgtoewijzing is bedoeld voor zorgaanbieders, onafhankelijke cliëntondersteuners en zorgkantoren die zorg regelen voor cliënten met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).