Langdurige zorg en ondersteuning is geregeld in verschillende zorgwetten, besluiten en regelingen.