Wetten en regels

Langdurige zorg en ondersteuning is geregeld in een aantal wetten. U vindt hier links naar brondocumenten (wetteksten en lagere regelgeving). En eenvoudige uitleg per wet.

Links naar wetteksten, regelingen en besluiten