Wetteksten en uitvoeringsregelingen

U vindt hier links naar wetteksten, uitvoeringsregelingen en handreikingen op het gebied van langdurige zorg en ondersteuning.

Jeugdwet

Praktische uitleg

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Praktische uitleg

Zorgverzekeringswet

Wijkverpleging

Praktische uitleg

Wet langdurige zorg (Wlz)

Praktische uitleg

Beleidsregels indicatiestelling en zorgtoewijzing

Persoonsgebonden budget in de Wlz