Wlz-toegangscriteria voor cliënten met een psychische stoornis

De Wet langdurige zorg (Wlz) is sinds 2021 toegankelijk voor cliënten vanaf 18 jaar met een psychische stoornis. De zorg voor jeugdigen tot 18 jaar met een psychische stoornis blijft voorlopig onder de Jeugdwet vallen. Door toevoeging van de grondslag psychische stoornis aan de zorginhoudelijke toegangscriteria kunnen deze cliënten aanspraak maken op Wlz-zorg als sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

De Beleidsregels indicatiestelling Wlz van het CIZ zijn aangepast. Deze beleidsregels vormen een nadere uitwerking van en toelichting op belangrijke begrippen uit de Wet langdurige zorg, het Besluit langdurige zorg (Blz) en de Regeling langdurige zorg (Rlz). Het gaat onder meer om de begrippen blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen.

Het doel van deze toelichting is om de betekenis van de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep, professionals en betrokkenen te verduidelijken.