Vergoedingenlijst Wlz-pgb 2023

In de vergoedingenlijst pgb-Wlz (pdf) staat welke zorg u wel en niet met uw persoonsgebonden budget (Wlz) kunt inkopen. En zo ja, onder welke voorwaarden.