Vergoedingenlijst Wlz-pgb 2024

In de vergoedingenlijst pgb-Wlz (pdf) staat welke zorg u wel en niet met uw persoonsgebonden budget (Wlz) kunt inkopen. En zo ja, onder welke voorwaarden.