Toelating Wlz-zorgaanbieders (Wtza)

Zorgaanbieders die zorg willen aanbieden die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (Wlz) valt, hebben een Wtza-toelating nodig. Hiervoor moeten zij aan de wettelijke eisen voldoen die in de Wet toelating zorgaanbieders staan.

Wat is een Wtza-toelating?

De Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) regelt onder meer:

  • Aan welke eisen het bestuur van een zorginstelling moet voldoen. Bijvoorbeeld over de bedrijfsvoering en de inrichting van het bestuur.
  • De toetsing van zorgaanbieders op eisen uit de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenschap cliĆ«nten zorginstellingen (Wmcz).
  • De mogelijkheid om een verklaring omtrent gedrag (VOG) op te vragen van de rechtspersoon, de bestuurder en interne toezichthouder.
  • De mogelijkheid om een Bibob-procedure te starten om de integriteit te beoordelen.

Niet voldoen aan deze eisen kan reden zijn om een toelating te weigeren of een bestaande toelating in te trekken.

Wtza-toelating aanvragen

U vraagt een Wtza-toelating aan via de website www.toetredingzorgaanbieders.nl.

Informatie over de Wtza

Uitgebreide informatie over de Wtza vindt u op www.toetredingzorgaanbieders.nl.