Gemeenten ondersteunen mensen met een ziekte of beperking om zelfstandig te wonen en actief te zijn in de maatschappij. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).