Stappenplan hulpmiddel aanvragen bij gemeente

Heeft u (of uw kind) hulpmiddelen of woningaanpassingen nodig vanuit de Wmo? Met dit stappenplan laat u de aanvraag bij uw gemeente zo soepel mogelijk verlopen.

Woont u of uw kind in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg? Kijk dan bij Hulpmiddelen bij Wlz-zorg. Voor mensen met een Wlz-indicatie die thuis wonen, geldt dit stappenplan ook. 

1. Aanvraag

Vraag uw hulpmiddel/aanpassing op tijd bij de gemeente aan. Het aanvraagproces kost tijd, en sommige hulpmiddelen hebben een langere levertijd. Op tijd aanvragen is extra belangrijk als u of uw kind meerdere hulpmiddelen en aanpassingen nodig heeft.

U meldt zich bij uw gemeente. Dit kan via de gemeentelijke website of per e-mail. Als het goed is krijgt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. Houd dit in de gaten.

2. Advies over het hulpmiddel

Uw behandelaar of arts kan advies geven welke hulpmiddelen en aanpassingen nodig zijn. Dit heet een functioneel advies. Bespreek samen met uw behandelaar of arts welke hulpmiddelen nodig zijn en wat er misschien moet gebeuren in huis.

Heeft u veel en misschien ingewikkelde hulpmiddelen/aanpassingen nodig? Dan kunt u samen met een ergotherapeut of revalidatieteam een advies voor de gemeente opstellen.

3. Gesprek met de gemeente

De gemeente gaat met u in gesprek. Dit wordt vaak 'keukentafelgesprek' genoemd. In dat gesprek praat u bijvoorbeeld over:

 • welke hulpmiddelen u nodig heeft,
 • of u werkt,
 • hoe u woont,
 • of er naasten zijn die u kunnen ondersteunen.

U mag altijd iemand bij dit gesprek vragen. Bijvoorbeeld een naaste, een onafhankelijk cliëntondersteuner of een ervaringsdeskundige. In dit overzicht kunt u opzoeken hoe onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente is geregeld. Hulp van zo'n ondersteuner is gratis.

Bereid het gesprek goed voor. Schrijf bijvoorbeeld uw vragen en argumenten alvast op, of maak een persoonlijk plan.

4. Persoonlijk plan

In een persoonlijk plan kunt u opschrijven wat u nodig heeft. Het is niet verplicht om een persoonlijk plan te maken. Maar het kan handig zijn om uw situatie duidelijk te maken.

Sommige gemeenten hebben een vast format voor het persoonlijke plan. U kunt dit bij uw gemeente opvragen. Stuur het plan binnen een week na de melding naar uw gemeente. De gemeente moet het plan betrekken bij haar onderzoek.

In het persoonlijk plan schrijft u bijvoorbeeld:

 • wie u bent;
 • wat uw situatie is;
 • waarom u ondersteuning vraagt;
 • wat voor u belangrijk is (nu en in de toekomst);
 • waarbij u ondersteuning nodig heeft en wat u zelf kan oplossen;
 • welke hulpmiddelen u wilt aanvragen en waarom;
 • welke woningaanpassingen u nodig heeft;
 • welke zorgverleners er betrokken zijn;
 • waarom u bepaalde zorg voor een (on)bepaalde tijd wilt inzetten.

Heeft u een advies van uw behandelend arts? Laat uw persoonlijk plan daar dan zo veel mogelijk op aansluiten.

Meer over het persoonlijk plan vindt u op www.pgb.nl.

5. In natura of pgb

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen 'in natura' of via een persoonsgebonden budget (pgb) geleverd worden.

 • Bij zorg in natura bepaalt de gemeente uit welke hulpmiddelen u kunt kiezen.
 • Bij een pgb krijgt u een geldbedrag waarmee u zelf hulpmiddelen koopt. Dit geeft meer vrijheid. U moet ook meer zelf regelen, en verantwoorden waar u het geld voor gebruikt heeft.

Loopt u vast?

 • U kunt een onafhankelijk cliëntondersteuner vragen om u te ondersteunen.
 • Daarnaast kunt u advies vragen bij het Juiste Loket.
 • Wij zien je Wel heeft een handreiking ontwikkeld voor de aanvraag van hulpmiddelen voor een kind met zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen. Hierin staat uitgebreide informatie over de aanvraag van hulpmiddelen bij de gemeente.

Bron

Dit stappenplan is gebaseerd op de Wegwijzer voor een complexe zorgvraag van de VNG.