Hulpmiddelen bij Wlz-zorg

Krijgt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? En heeft u hulpmiddelen nodig? Die hulpmiddelen kunnen dan op verschillende manieren vergoed worden. Dit is afhankelijk van uw situatie.

De informatie op deze pagina is bedoeld voor mensen met zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt Wlz-zorg thuis of in een zorginstelling krijgen. Heeft u geen indicatie voor Wlz-zorg? Kijk dan bij het algemene onderwerp Hulpmiddelen.

Soorten hulpmiddelen in de Wlz

De Wlz kent drie soorten hulpmiddelen. Voor iedere groep gelden andere regels. Het gaat om:

 1. Mobiliteitshulpmiddelen
  Dit zijn hulpmiddelen om je te verplaatsen of te bewegen: een rolstoel, aangepaste fiets, scootmobiel, aangepaste wandelwagen en aangepaste autostoel voor kinderen.
   
 2. Hulpmiddelen voor verzorging en wonen (roerende voorzieningen)
  Dit zijn bijvoorbeeld tilliften en (niet-aangepaste) hooglaagbedden, die door meer mensen gebruikt kunnen worden.
   
 3. Persoonsgebonden hulpmiddelen
  Dit zijn bijvoorbeeld incontinentiemateriaal en orthopedische schoenen. Ook communicatiehulpmiddelen kunnen hier (deels) onder vallen.

Wanneer is er sprake van verblijf?

Voor de vergoeding van hulpmiddelen bij Wlz-zorg is belangrijk of u zelfstandig woont, of in een Wlz-instelling woont. Wat is het verschil?

 • U woont zelfstandig als u de huur/hypotheek en energiekosten van uw eigen inkomen betaalt. Ook als u de woning via de zorgaanbieder huurt.
 • Zijn de woonkosten bij de Wlz-zorg inbegrepen? Dan woont u in een Wlz-instelling (verblijf).

Vergoeding van hulpmiddelen en voorzieningen

Kies uw situatie om te zien hoe de hulpmiddelen vergoed worden.

Meer informatie over mobiliteitshulpmiddelen vanuit de Wlz

Wie beoordeelt of een mobiliteitshulpmiddel vanuit de Wlz verstrekt wordt?

De ergotherapeut of fysiotherapeut van de zorginstelling vraagt samen met u een mobiliteitshulpmiddel aan bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt of u het hulpmiddel krijgt. Hiervoor stellen de zorgkantoren landelijke beoordelingsregels op.

Eigen bijdrage

Uw eigen bijdrage voor de Wlz verandert niet als u een mobiliteitshulpmiddel vanuit de Wlz ontvangt. U hoeft geen aparte eigen bijdrage te betalen voor het hulpmiddel.

Persoonsgebonden budget

Bij verblijf in een Wlz-instelling is geen pgb mogelijk. Dat geldt ook voor de mobiliteitshulpmiddelen. U ontvangt de hulpmiddelen in natura.

Als u Wlz-zorg thuis ontvangt, is uw gemeente verantwoordelijk voor uw mobiliteitshulpmiddelen. Uw gemeente kan hiervoor een pgb beschikbaar stellen, als u aan de voorwaarden voldoet

Informatie over de hulpmiddelen zelf

Kijk op de Hulpmiddelenwijzer voor informatie over de verschillende soorten hulpmiddelen:

Meer informatie over de verstrekking en financiering

In de Handreiking hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-indicatie van het Zorginstituut staat uitgebreide informatie over hulpmiddelen en de Wlz.

Fonds

Krijgt u ow uw kind het hulpmiddel niet vergoed en kunt u de extra kosten niet betalen? In sommige gevallen kan een fonds helpen met de financiering. Voorbeelden van zulke fondsen zijn Fonds Kind & Handicap en Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulp voor Gehandicapten.