Ondersteunde communicatie (OC)

Ondersteunde communicatie is de inzet van alternatieve communicatievormen en communicatiemiddelen voor mensen die niet of moeilijk spreken.

Praktijkvoorbeelden

Vormen van ondersteunde communicatie

Vormen van ondersteunde communicatie zijn bijvoorbeeld lichaamstaal, het gebruik van voorwerpen, (ondersteunende) gebaren, foto’s en pictogrammen, en computergebaseerde communicatiehulpmiddelen, waaronder spraakcomputers, iPads en tablets.

Voor wie is ondersteunde communicatie geschikt?

Er is voor iedereen die niet of moeilijk praat een vorm van ondersteunde communicatie mogelijk. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die niet spreken door autisme, motorische en/of neurologische problematiek, een hersenbeschadiging of bepaalde syndromen. Op ieder ontwikkelingsniveau is een vorm van ondersteunde communicatie mogelijk.

Niet of onduidelijk spreken betekent niet dat je niets te zeggen hebt.

Waar kunt u terecht?

Stichting Milo

Milo is een zelfstandig behandelcentrum voor ondersteunde communicatie. Zij verlenen zorg aan kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking. Milo heeft verschillende behandelprogramma's en deelt op haar website kennis over en ervaringen met ondersteunde communicatie.

Meer informatie: Stichting Milo

Heliomare

Heliomare ontwikkelde het COPC-programma voor ondersteunde communicatie. Iedereen zendt signalen uit, communiceert op zijn of haar manier. Maar wat als communicatielijnen elkaar kruisen? Als we niet verstaan wat de ander zegt of bedoelt? De COCP-methode leert ons hoe we de communicatie met niet-sprekende kinderen en volwassenen kunnen optimaliseren.

Meer informatie: COPC.nl

OC Specialisten

De OC Specialisten is een samenwerkingsverband van zelfstandige behandelaars op het gebied van ondersteunde communicatie.

Meer informatie: OC Specialisten

Rijndam revalidatie

Revalidatiecentrum Rijndam heeft kennis over ondersteunde communicatie. Op het spreekuur Ondersteunde Communicatie bekijkt een multidisciplinair team op welke wijze iemand die niet of nauwelijks spreekt het best ondersteund kan worden in de communicatie. 

Meer informatie: RIjndam Revalidatie

Praktische informatie over ondersteunde communicatie

Onderzoek, onderwijs en advies

Nederlands/Vlaamse afdeling van de internationele organisatie voor ondersteunde communicatie. ISAAC-NF wil communicatiemogelijkheden voor mensen met complexe communicatiebeperkingen optimaliseren door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, (bij)scholing en advisering. ISAAC-NF is ervan overtuigd dat elk persoon, ongeacht de beperkingen, in staat is om tot communicatie te komen.

Meer informatie: ISAAC-NF