Hulpmiddelen thuis na verhuizing naar een Wlz-instelling

U (of iemand uit uw gezin) verhuist naar een Wlz-instelling en zal regelmatig thuis logeren. Daarom wilt u de benodigde hulpmiddelen die u al heeft, thuis behouden.

Hulpmiddelen thuis zijn verstrekt door de gemeente vanuit de Wmo 2015 (bijvoorbeeld een tillift) of door de zorgverzekeraar vanuit de Zvw (bijvoorbeeld een hoog-laagbed). Normaal gesproken worden deze hulpmiddelen na de verhuizing opgehaald. Maar om te logeren blijven ze thuis nodig.

Werkwijze

Voor hulpmiddelen vanuit de gemeente geldt een andere werkwijze dan voor de hulpmiddelen vanuit de zorgverzekeraar.

Voor beide geldt dat u het behoud op tijd moet regelen: in ieder geval vóór de verhuizing naar de instelling. Hieronder staat wat u hiervoor moet doen.

1. Ik wil hulpmiddelen van de gemeente thuis behouden

Over het behoud van hulpmiddelen van de gemeente zijn landelijke afspraken gemaakt. Deze gelden als:

 • Iemand uit uw gezin naar een instelling verhuist,
 • Die persoon minstens 18 dagen per jaar thuis gaat logeren.

U hoeft niet te betalen om de hulpmiddelen thuis te behouden.

Was de verhuizing al langere tijd geleden en zijn de hulpmiddelen thuis destijds opgehaald? Dan krijgt u geen nieuwe hulpmiddelen thuis.

Welke hulpmiddelen?

 • Het gaat alleen over hulpmiddelen die u al thuis heeft. Dus niet om hulpmiddelen die u na de verhuizing op een later moment thuis nodig heeft.
 • Het gaat om hulpmiddelen die u moeilijk kunt vervoeren tussen de instelling en huis. Bijvoorbeeld een tillift en een douchebrancard. Ook een traplift kunt u thuis behouden.

Hulpmiddelen om te verplaatsen en bewegen – zoals rolstoelen en aangepaste fietsen – worden niet op twee plekken verstrekt. Zij vallen daarom niet onder de afspraken. Bij een verhuizing naar een zorginstelling neemt het zorgkantoor deze over van de gemeente, of u krijgt een nieuw exemplaar vanuit de Wlz.

Onderhoud, reparatie en vervanging

Ook onderhoud, reparatie en vervanging van de hulpmiddelen die thuisblijven is geregeld. U kunt hiervoor contact opnemen met uw Wmo-leverancier, net als voor de verhuizing.

Stappenplan behoud hulpmiddelen vanuit de gemeente

Geef direct bij de kennismaking met de nieuwe zorginstelling aan dat u (of uw gezinslid) thuis gaat logeren. Wacht dus niet tot na de verhuizing.

 • U maakt een lijst van hulpmiddelen die uw gemeente aan u heeft verstrekt.
 • De zorginstelling geeft aan welke hulpmiddelen op deze lijst u vanuit de instelling mee kunt nemen tijdens het logeren.
 • Het resultaat is een lijst van hulpmiddelen vanuit de gemeente die u thuis kunt behouden op grond van de landelijke afspraken.

Daarna meldt u de verhuizing bij uw gemeente én uw Wmo-leverancier. En dat u hulpmiddelen thuis wilt behouden.

 • Geef de lijst met hulpmiddelen door aan uw contactpersoon van de gemeente.
 • De gemeente informeert de leverancier welke hulpmiddelen bij u thuis blijven.
 • Stopt het logeren na verloop van tijd? Geef dit dan door aan de gemeente en uw Wmo-leverancier. De hulpmiddelen worden dan opgehaald.

U kunt er ook voor kiezen het hulpmiddel te kopen van uw Wmo-leverancier. De aanschafkosten betaalt u dan zelf. Net als het onderhoud, reparaties en vervanging. U kunt de kosten wel opgeven als aftrekpost bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

2. Ik wil hulpmiddelen vanuit de zorgverzekeraar thuis behouden

De zorgverzekeraar beslist of u de hulpmiddelen kunt behouden. U dient daarvoor een coulanceverzoek in. Coulance wil zeggen dat de zorgverzekeraar een uitzondering op de regels maakt. Zo’n uitzondering is mogelijk als u (of uw gezinslid) naar een instelling verhuist en minstens 18 dagen per jaar thuis wil logeren. De zorgverzekeraar is niet verplicht om die uitzondering te maken.

Welke hulpmiddelen?

Het gaat om hulpmiddelen die thuis nodig zijn bij het logeren. Bijvoorbeeld een hoog/laag-bed, een anti-decubitis matras of onrusthekken voor het bed.

Stappenplan behoud hulpmiddelen vanuit de zorgverzekeraar

De eerste stappen zijn hetzelfde als bij de hulpmiddelen vanuit de gemeente:

 • Bespreek met uw nieuwe zorgaanbieder dat u (of uw gezinslid) thuis wilt logeren.
 • U maakt een lijst van hulpmiddelen die u vanuit de Zvw heeft gekregen.
 • De zorgaanbieder bekijkt samen met u welke hulpmiddelen u vanuit de zorginstelling mee naar huis kunt nemen tijdens het logeren.
 • Het resultaat is een lijst van Zvw-hulpmiddelen die thuis nodig blijven.

Daarna meldt u de verhuizing bij uw zorgverzekeraar en vraagt u de zorgverzekeraar of u de hulpmiddelen op de lijst thuis kunt behouden. Dit is het coulanceverzoek. In het overzicht hieronder staat per verzekeraar bij wie u het coulanceverzoek kunt indienen.

Coulanceverzoek indienen

Meld de verhuizing ook bij de leverancier(s) van uw hulpmiddelen. En dat u een coulanceverzoek heeft ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Stopt het logeren na verloop van tijd? Geef dit dan door aan uw zorgverzekeraar en de betreffende leverancier van de Zvw-hulpmiddelen. De hulpmiddelen worden dan opgehaald.

U kunt de leverancier vragen of u de hulpmiddelen over kunt nemen. De aanschafkosten betaalt u dan zelf. Net als het onderhoud, reparaties en vervanging. U kunt de kosten wel opgeven als aftrekpost bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Hulp nodig?

Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u ondersteunen bij de zaken die u moet regelen als u naar een Wlz-zorginstelling verhuist, waaronder de hulpmiddelen.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het Juiste Loket.