Cliëntondersteuning (Co) via het zorgkantoor (Wlz)

Heeft u een indicatie voor zorg van uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u gebruik maken van onafhankelijke cliënt­ondersteuning vanuit de Wlz.

Wat kan een cliënt­ondersteuner (Co) voor u betekenen?

Een cliënt­ondersteuner stelt uw wensen centraal: Hoe wilt u uw leven inrichten? Welke zorg en ondersteuning is daarbij nodig?

De cliënt­ondersteuner kan zaken rond de Wlz-zorg voor u regelen als dat u (of uw naasten) niet lukt. De cliëntondersteuner oordeelt niet, is goed op de hoogte van de (lokale) mogelijkheden en ondersteunt u bij het vinden van passende Wlz-zorg of ondersteuning.

Kortom: Co is iemand die u op weg helpt. De hulp van een cliënt­ondersteuner kost u bovendien niets.

Welke hulp kunt u verwachten?

Een cliënt­ondersteuner helpt u en uw naasten bij het maken van keuzes zoals:

  • Welke Wlz-zorg is mogelijk? Wat past het beste bij u?
  • Welke hulpmiddelen heeft u nodig?
  • Wilt u thuis blijven wonen met ondersteuning? Kan dat?
  • Lukt het niet om thuis te blijven wonen en is het nodig om in een instelling te (gaan) wonen?
  • Hoe regelt u deze zorg? Welke formulieren en documenten vult u in?

Ondersteuning bij aanvraag Wmo-voorzieningen voor mensen met Wlz-zorg thuis

Als u een Wlz-indicatie van het CIZ heeft en Wlz-zorg thuis wilt krijgen, heeft u misschien ook een voorziening van de gemeente nodig. Zoals een woningaanpassing of sociaal vervoer. Uw Wlz-cliëntondersteuner kan u helpen om deze voorzieningen bij uw gemeente aan te vragen.

Waar vindt u een cliëntondersteuner?

Er zijn verschillende organisaties die Wlz-cliëntondersteuning bieden. Het zorgkantoor in uw regio bepaalt bij welke organisaties u terecht kunt. Kijk hiervoor bij het overzicht van cliëntondersteuningsorganisaties per zorgkantoor.

Heeft u geen Wlz-indicatie?

Dan kunt u voor cliënt­ondersteuning terecht bij uw gemeente. Een cliënt­ondersteuner via de gemeente helpt u bijvoorbeeld om:

  • Zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
  • Goed mee te kunnen doen in de samenleving.
  • Een Wlz-indicatie aan te vragen, als u denkt hiervoor in aanmerking te komen.