Cliëntondersteuning (Co) via het zorgkantoor (Wlz)

Heeft u een Wlz-indicatie, omdat u vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft? Dan kunt u aanspraak maken op cliënt­ondersteuning via een zorgkantoor of één van de aangesloten organisaties voor cliënt­ondersteuning in uw regio.

Wat kan een cliënt­ondersteuner (Co) voor u betekenen?

Co is uw persoonlijke gids. Een cliënt­ondersteuner stelt uw wensen centraal, want het gaat erom hoe u uw leven wilt inrichten. Een cliënt­ondersteuner regelt zaken voor u en uw naasten als dat u niet (meer) lukt. Co oordeelt niet, is goed op de hoogte van de (lokale) mogelijkheden en ondersteunt u bij het vinden van passende zorg of ondersteuning.

Kortom: Co is iemand die u op weg helpt. De hulp van een cliënt­ondersteuner kost u bovendien niets.

Welke hulp kunt u verwachten?

Een cliënt­ondersteuner helpt u en uw naasten bij het maken van keuzes zoals:

  • Welke zorg is mogelijk? Wat past het beste bij u?
  • Welke hulpmiddelen heeft u nodig?
  • Wilt u thuis blijven wonen met ondersteuning? Kan dat?
  • Lukt het niet om thuis te blijven wonen en is het nodig om in een instelling te (gaan) wonen?
  • Hoe regelt u deze zorg? Welke formulieren en documenten vult u in?

Wie biedt cliëntondersteuning in de Wlz?

Kijk hiervoor bij het overzicht van cliëntondersteuningsorganisaties per zorgkantoor.

Heeft u geen Wlz-indicatie?

Dan kunt u voor cliënt­ondersteuning terecht bij uw gemeente. Een cliënt­ondersteuner via de gemeente helpt u om bijvoorbeeld zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of helpt u om gewoon mee te kunnen blijven doen in de samenleving.

Cliëntondersteuning bij aanvraag Wlz-zorg

Wilt u een Wlz-indicatie aanvragen? Dan kunt u daarbij hulp krijgen van een cliënt­ondersteuner via uw gemeente.