Woningaanpassingen

Woningaanpassingen kunnen ervoor zorgen dat u, uw kind of andere naaste langer thuis kan blijven wonen. Het kan gaan om kleinere aanpassingen, zoals handgrepen in de badkamer, tot een verbouwing om bijvoorbeeld het huis helemaal rolstoelgeschikt te maken.

Voorbeelden van aanpassingen

 • drempels weghalen
 • tillift
 • bredere deuren plaatsen
 • lichtschakelaars op zithoogte
 • een elektrische deuropener
 • een lichtflitsbel

U kunt ook specifieke aanpassingen doen in de badkamer of keuken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een douchestoel of een aangepast aanrecht.

Welke hulp kan ik inschakelen?

 • Voor kleine aanpassingen die niet vergoed worden, kunt u een klussendienst inhuren. Veel klussendiensten geven korting aan mensen met een beperking.
 • Huurders kunnen vaak ook de woningbouwvereniging vragen om hulp.

Kan ik een vergoeding krijgen?

De gemeente vergoedt bepaalde woningaanpassingen. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt hiervoor contact opnemen met het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente.

De gemeente is verantwoordelijk voor woningaanpassingen voor:

 • kinderen die jeugdhulp krijgen vanuit de Jeugdwet;
 • volwassenen die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo;
 • kinderen en volwassenen die zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en die thuis wonen.

Sommige aanpassingen vergoedt de gemeente niet. Omdat het gaat om een zogenaamde algemeen gebruikelijke voorziening (aanpassingen die niet speciaal zijn bedoeld voor mensen met een beperking, maar die door veel mensen worden gebruikt). Voorbeelden van aanpassingen die de gemeente niet vergoedt zijn een douchekop op een glijstang, een elektisch verstelbaar bed of een mengkraan met één hendel.

Eigen bijdrage

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor een woningaanpassing. Ook als de aanpassing nodig is voor een kind onder de 18 jaar.

Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Woningaanpassingen voor mensen met Wlz-zorg thuis

De gemeente vergoedt ook aanpassingen voor mensen met een indicatie voor Wlz-zorg, die de zorg thuis ontvangen. Voor Wlz-zorg betaalt u al een eigen bijdrage, deze verandert niet.

Verhuisvergoeding

Soms stelt de gemeente een verhuizing voor naar een woning die al aangepast is. Bijvoorbeeld wanneer een aanpassing erg duur is.U kunt dan een vergoeding voor de verhuiskosten krijgen.

Vergoeding via zorgverzekeraar

De zorgverzekering vergoedt ook bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in de woning. Bijvoorbeeld technische hulpmiddelen om lichten, ramen en deuren te bedienen. Of apparatuur om u te wekken en te waarschuwen, zoals een lichtflitsbel voor mensen met een auditieve beperking. Vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Meer informatie

Op de website van langer thuis in huis vindt u inspiratie voor een levensloopbestendige woning in zes stappen.