Deels thuis, deels in instelling wonen (deeltijdverblijf)

Deeltijdverblijf (of deeltijdwonen) is een combinatie van thuis én in een instelling wonen. Dit is mogelijk voor kinderen en volwassenen met een indicatie voor Wlz-zorg.

Deeltijdverblijf is gemiddeld 7, 8 of 9 dagen per 14 dagen in een instelling wonen. Bijvoorbeeld:

 • Om en om een week in een instelling en een week thuis.
 • Iedere week 4 etmalen in de instelling.
 • De ene week 5 en de andere week 4 dagen in de instelling.

Meer of minder dagen in de instelling is geen deeltijdverblijf.

Hoe werkt deeltijdverblijf?

 • Het zorgkantoor regelt en betaalt de kosten van verblijf (zorg in natura).
 • Voor de zorg thuis kunt u kiezen tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en/ of een modulair pakket thuis (mpt).
 • U of uw kind behoudt de eigen huisarts, tandarts en uw eigen apotheek, onafhankelijk van het aantal etmalen deeltijdverblijf.

Hoe regelt u deeltijdverblijf?

 • Vraag of uw zorgaanbieder deeltijdverblijf aanbiedt.
 • Ook het zorgkantoor kan u informeren.
 • Uw zorgaanbieder kan u helpen bij het aanvragen van deeltijdverblijf bij het zorgkantoor
 • Het zorgkantoor stelt vast of deeltijdverblijf in uw situatie verantwoord en doelmatig is. Het zorgkantoor beslist over uw aanvraag.

Vervoer naar de dagbesteding of -behandeling

Het vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling wordt altijd vanuit de Wlz vergoed. Zowel vanuit huis als vanuit de instelling.

Vervoer op de wisseldagen van huis naar de instelling en andersom)

 • Heeft u of uw kind recht op ziekenvervoer? Dan kan de zorgverzekeraar het vervoer vergoeden als aan de polisvoorwaarden is voldaan. Het vervoer kan plaatsvinden met de eigen auto, met een taxi of met openbaar vervoer.
 • In de andere gevallen moet u zelf zorgen voor het vervoer.

Hoe zit het met benodigde hulpmiddelen en aanpassingen?

Wie hulpmiddelen en aanpassingen vergoedt, hangt samen met het soort hulpmiddel/aanpassing en het gemiddelde aantal etmalen per week dat u of uw kind logeert of in de instelling verblijft.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten maken per categorie hulpmiddelen afspraken over een verdeling van verantwoordelijkheden.

 • Roerende voorzieningen, zoals een tillift, worden door de Wlz-instelling verstrekt voor de tijd dat de cliënt in een instelling verblijft. Voor de thuissituatie kan een tweede exemplaar bij de gemeente of bij de zorgverzekeraar worden aangevraagd, als het hulpmiddel thuis nog niet aanwezig is.
 • Het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rolstoel, komt bij deeltijdverblijf ten laste van de Wlz als het gaat om nieuwe of te vervangen mobiliteitshulpmiddelen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud en aanpassingen aan mobiliteitshulpmiddelen die de cliënt gebruikt wanneer met deeltijdverblijf wordt begonnen. Vaak kunnen deze hulpmiddelen vervoerd worden van de instelling naar huis en vice versa zodat de behoefte aan een tweede exemplaar niet aan de orde zal zijn.
 • Hulpmiddelen in verband met de in de instelling gegeven zorg komen bij deeltijdverblijf niet ten laste van de Wlz. Zowel thuis als bij het verblijf in een instelling kan aanspraak bestaan op hulpmiddelen vanuit de Zvw.

Zie ook: algemene informatie over hulpmiddelen bij Wlz-zorg.

Betaalt u een eigen bijdrage voor deeltijdverblijf?

Mensen van 18 jaar en ouder betalen altijd een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wlz-zorg.

 • De hoge eigen bijdrage geldt voor mensen die in een zorginstelling wonen.
 • De lage eigen bijdrage geldt voor mensen die Wlz-zorg thuis krijgen op basis van volledig pakket thuis (VPT).
 • Bij een pgb of mpt wordt in 2021 € 158,- per maand van de lage eigen bijdrage afgetrokken (mpt-aftrek in 2023).

Met deeltijdverblijf kan die eigen bijdrage veranderen. Dat hangt af van de keuze die u maakt voor het aantal etmalen deeltijdverblijf per week:

 • Kiest u voor gemiddeld 3,5 etmalen verblijf per week? Dan betaalt u de lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg.
 • Kiest u voor gemiddeld meer dan 3,5 etmalen verblijf per week? Dan betaalt u de hoge eigen bijdrage voor Wlz-zorg.

Het is mogelijk dat de bestaande eigen bijdrage hoger wordt omdat de korting vanwege pgb/mpt vervalt.  

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen bijdrage.