Thuis wonen of in een instelling?

Veel mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Ook als veel zorg en hulp nodig is. Toch kan er een moment zijn dat u voor de keuze komt: thuis blijven of verhuizen naar een instelling? Of dat u die keuze voor een ander moet maken.

Hoe maakt u een goede afweging?

Zelfstandig wonen biedt meer vrijheid en privacy. Wonen in een instelling biedt veiligheid en ondersteuning. Wat is voor u of uw naaste belangrijk? Denk hierbij ook aan de druk op huidige/eventuele mantelzorgers.

U kunt dit bespreken met uw naasten, en ook met een cliƫntondersteuner of uw zorgaanbieder (als u al zorg krijgt).

Welke zorg en ondersteuning kunt u thuis krijgen?

Thuis is vaak veel zorg en ondersteuning mogelijk, zoals hulp bij het huishouden, verpleging en verzorging, hulp bij de maaltijden en begeleiding bij praktische zaken. Zie hiervoor: Hulp en zorg thuis.

Heeft u intensieve zorg nodig (24 uur per dag zorg in de nabijheid/toezicht)? Dan kunt u misschien Wlz-zorg thuis krijgen. Het CIZ bepaalt of u daar recht op heeft. Als dat zo is, krijgt u een indicatie voor de Wlz. Vervolgens kan het zorgkantoor kijken of u die zorg thuis kunt krijgen. Dat kan als het verantwoord en veilig is.