Overgang van Wmo/Zvw naar Wlz-zorg thuis

U woont thuis met ondersteuning vanuit uw gemeente en/of zorgverzekeraar (thuiszorg). U heeft steeds intensievere zorg nodig. Daarom vraagt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aan. Hoe gaat de overgang naar de Wlz?

Aanvraag

U vraagt een indicatie voor Wlz-zorg aan bij het CIZ. Zie hiervoor: Wlz-zorg aanvragen.

Wijst het CIZ uw aanvraag af?

  • U kunt bezwaar maken. In de brief van het CIZ staat hoe dat gaat.
  • De gemeente en/of zorgverzekeraar blijven verantwoordelijk voor uw zorg.

Geeft het CIZ een indicatie voor Wlz-zorg?

  • Het CIZ bepaalt welk zorgprofiel het beste bij u past. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft.
  • Het CIZ stuurt de indicatie met het zorgprofiel naar het zorgkantoor in uw regio. U vindt uw zorgkantoor op Zorgkantoor.nl.

Overgang naar Wlz-zorg

Het zorgkantoor heeft tijd nodig om uw Wlz-zorg te organiseren. De zorg vanuit uw gemeente en/of zorgverzekeraar loopt daarom nog door. Tot 5 dagen na ingang van de Wlz-indicatie betalen de gemeente en/of zorgverzekeraar uw zorg. Daarna is het zorgkantoor verantwoordelijk.

Soms lukt het niet om de Wlz-zorg binnen 5 dagen te organiseren. Dan is het zorgkantoor verantwoordelijk voor overbrugging.

Veelgestelde vragen