Logeeropvang voor volwassenen

Bent u mantelzorger van een familielid of vriend? En bent u soms toe aan rust? Dan kunt u via logeeropvang de zorg een tijdje overdragen. Bij logeeropvang logeert uw familielid of vriend in een zorginstelling.

Wat is logeeropvang?

Logeeropvang is tijdelijke opvang voor mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen. Het is een vorm van vervangende zorg (respijtzorg). De mantelzorger hoeft dan even niets te doen. Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van uw familielid of vriend over. De zorginstelling biedt begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging. En er zijn activiteiten. Bij opvang 's nachts is er een logeerruimte, eten en drinken en voorzieningen zoals een hoog- of laagbed, een tillift of een postoel.

Zie ook: Logeeropvang voor kinderen en jongeren

Veilige woonomgeving en leefomgeving

Een logeeropvang of zorginstelling moet een veilige woonomgeving en leefomgeving bieden. En alle zorg die nodig is om veilig te logeren. Het zorgkantoor controleert of de logeervoorziening voldoet aan deze voorwaarden. Dat geldt ook voor logeeropvang bij een familielid. 

Kortdurend logeren: nachtopvang

Er bestaat ook kortdurende logeeropvang. Bijvoorbeeld voor mensen die niet thuis kunnen slapen, omdat hun vaste verzorger er dan niet is. Of omdat er ’s nachts verzorging nodig is die thuis niet te krijgen is. Daarvoor bestaat nachtopvang in een zorginstelling of verpleeghuis.

Wat kunt u zelf regelen?

U vindt adressen van een logeeropvang bij u in de buurt op Sociale kaart Nederland (Landelijk.socialekaartnederland.nl). Adressen van logeerhuizen voor mensen met een verstandelijke beperking vindt u op Per Saldo. Bij het Wmo-loket van uw gemeente of bij een welzijnsorganisatie voor ouderen kunt u navragen waar nachtopvang mogelijk is. 

Let op

Heeft uw naaste een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan is logeeropvang alleen mogelijk in een Wlz-instelling.

Wordt logeeropvang vergoed?

Zie hiervoor: Vergoeding van logeeropvang.