Logeeropvang voor jeugd

Heeft uw kind een beperking en veel zorg en aandacht van u nodig? En heeft u - of de rest van uw gezin - soms rust nodig? Dan is logeeropvang voor uw kind misschien een oplossing.

Wat is logeeropvang voor jeugd?

In een logeerhuis logeren kinderen met een beperking of gedragsproblematiek. Bijvoorbeeld in het weekend of tijdens een vakantie. Soms is logeeropvang ook doordeweeks mogelijk.

Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van uw kind over.Uw kind krijgt zorg, maaltijden en kan zo nodig algemene voorzieningen gebruiken zoals een verstelbaar bed of een tillift.

Soorten logeerhuizen voor jeugd

 • Logeerhuizen oor jongeren met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Zoals instellingen voor gehandicaptenzorg die ook logeeropvang bieden.
 • Logeerhuizen voor kinderen met ADHD en/of autisme. Er is een duidelijke structuur, vaste regels en een vast dagprogramma.

Uitgangspunten bij logeren

 • Logeeropvang duurt langer dan 24 uur. Zorgverleners mogen niet zo lang achter elkaar werken. Daarom kan logeeropvang nooit door één zorgverlener worden gedaan.
 • Logeeropvang is nooit individueel, maar opvang in een kleine groep. Logeren bij opa en oma valt niet onder logeeropvang.
 • De opvang moet veilig zijn. Het zorgkantoor of de zorgverzekeraar kan dit komen controleren.

Waar vindt u logeerhuizen?

Kijk voor adressen van logeeropvang op:

Vergoeding van logeeropvang

Logeeropvang voor jeugd kan betaald worden vanuit de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg. Hoe zit dat?

Vergoeding vanuit de Jeugdwet

Logeeropvang valt onder de Jeugdwet als:

 • uw kind jonger is dan 18 jaar, en
 • uw kind gedragsproblemen, een ziekte of een beperking heeft, en
 • u als ouders/gezin af en toe rust nodig heeft, en
 • uw kind geen indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Logeeropvang vanuit de Jeugdwet kunt u aanvragen bij uw gemeente. Vervoer naar de logeeropvang kan ook vergoed worden vanuit de Jeugdwet.

Vergoeding vanuit de Wlz

Logeeropvang valt onder de Wlz als:

 • uw kind recht heeft op Wlz-zorg en
 • uw kind Wlz-zorg thuis krijgt.  

Heeft uw kind een Wlz-indicatie? Dan kunt u voor de logeeropvang bij uw zorgkantoor terecht. Logeeropvang in de Wlz kan maximaal 156 nachten per jaar. Vervoer naar de logeeropvang is niet inbegrepen.

Heeft u een persoonsgebonden budget voor de zorg voor uw kind? Bij logeren geldt dan het volgende.

Logeren bestaat uit twee onderdelen:

 • het korte verblijf in de logeervoorziening;
 • de zorg die uw kind op die locatie krijgt.

De kosten voor de zorg kunt u altijd uit het pgb betalen. U kunt de kosten voor het verblijf ook uit uw pgb betalen als uw kind logeert in een logeervoorziening: een veilige woon- en leefomgeving waar uw kind samenhangende zorg krijgt. Samenhangende zorg wil zeggen dat uw kind alle zorg krijgt die nodig is om veilig te logeren; u hoeft dus geen extra zorg van buiten de logeeropvang in te kopen tijdens het logeren. 

Logeren bij opa’s en oma’s of andere familieleden mag u niet betalen uit het pgb.

Kunt u zelf kiezen uit welke wet u logeeropvang wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet de logeeropvang valt. Daarbij geldt:

 • Voldoet uw kind niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor logeeropvang (Jeugdwet).
 • Voldoet uw kind wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan hoeft de gemeente uw kind geen logeeropvang te bieden. U kunt terecht bij uw zorgkantoor. 

Komt u er niet uit?

Is niet duidelijk waar u moet zijn of wordt u van het ene loket naar het andere gestuurd? Neemt dan contact op met het Juiste Loket voor persoonlijk advies.