Logeeropvang voor jeugd

Heeft uw kind een beperking en veel zorg en aandacht van u nodig? En heeft u - of de rest van uw gezin - soms rust nodig? Dan is logeeropvang voor uw kind misschien een oplossing.

Wat is logeeropvang voor jeugd?

In een logeerhuis logeren kinderen met een beperking of gedragsproblematiek. Bijvoorbeeld in het weekend of tijdens een vakantie. Soms is logeeropvang ook doordeweeks mogelijk.

Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van uw kind over.Uw kind krijgt zorg, maaltijden en kan zo nodig algemene voorzieningen gebruiken zoals een verstelbaar bed of een tillift.

Soorten logeerhuizen voor jeugd

  • Logeerhuizen oor jongeren met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Zoals instellingen voor gehandicaptenzorg die ook logeeropvang bieden.
  • Logeerhuizen voor kinderen met ADHD en/of autisme. Er is een duidelijke structuur, vaste regels en een vast dagprogramma.

Uitgangspunten bij logeren

  • Logeeropvang duurt langer dan 24 uur. Zorgverleners mogen niet zo lang achter elkaar werken. Daarom kan logeeropvang nooit door één zorgverlener worden gedaan.
  • Logeeropvang is nooit individueel, maar opvang in een kleine groep. Logeren bij opa en oma valt niet onder logeeropvang.
  • Bij de vergoeding voor logeeropvang is alles inbegrepen. Dus alle zorg die uw kind nodig heeft, maar bijvoorbeeld ook huur van de locatie, eten en drinken, en vervoer.
  • De opvang moet veilig zijn. Het zorgkantoor of de zorgverzekeraar kan dit komen controleren.

Waar vindt u logeerhuizen?

Vergoeding van logeeropvang

Logeeropvang voor jeugd kan betaald worden vanuit de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet. Kijk bij Vergoeding van logeeropvang voor meer informatie.