Heeft u nu zorg vanuit uw gemeente en zorgverzekeraar, en gaat dit over naar de Wet langdurige zorg (Wlz)? Lees hier wat er dan voor u verandert.

Van Wmo/Zvw naar Wlz