Verschillen tussen de Wmo, Zvw en Wlz

Langdurige zorg en ondersteuning thuis wordt meestal geregeld door de gemeente (Wmo) en de zorgverzekeraar (Zvw). Heel intensieve zorg regelt het zorgkantoor (Wlz-zorg).

Wilt u weten wanneer welke zorgwet van toepassing is? Kijk dan bij: Hulp thuis: Wmo, Zvw of Wlz.

Welke verschillen zijn er in de praktijk?

Uw woning

Bij Wmo-ondersteuning en wijkverpleging (vergoed vanuit de zorgverzekeraar) woont u altijd thuis (= zelfstandig) of in een kleinschalig wooninitiatief. Soms kunt u met een Wmo-indicatie voor een periode beschermd wonen in een instelling.

De Wlz geeft recht om in een zorginstelling te gaan wonen. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. Verhuizen naar een instelling is niet verplicht. U kunt Wlz-zorg thuis krijgen als dat veilig en verantwoord is. Het zorgkantoor beoordeelt dit. Vaak is dan wel mantelzorg nodig van uw naaste(n).

De instantie die de zorg toekent en betaalt

Wmo-ondersteuning vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente kan een eigen bijdrage  vragen (zie onderaan deze pagina). Meer informatie: Aanvraag Wmo-ondersteuning.

Wijkverpleging vraagt u aan bij een wijkverpleegkundige (thuiszorginstelling). De zorgverzekeraar betaalt de zorg. U betaalt geen eigen bijdrage of eigen risico. Meer informatie: Wijkverpleging.

Wlz-zorg vraagt u aan bij het CIZ. Het zorgkantoor in uw regio regelt en betaalt de Wlz-zorg. U betaalt een eigen bijdrage (zie onderaan deze pagina). Misschien regelt uw zorgaanbieder alles met het zorgkantoor. Dan heeft u zelf geen contact met het zorgkantoor. Meer informatie: Aanvraag Wlz-zorg.

De duur van de indicatie

Wmo-ondersteuning en wijkverpleging krijgt u voor beperkte tijd. Als u daarna nog zorg nodig heeft, moet u dat opnieuw aanvragen. 

Bijna alle Wlz-indicaties zijn levenslang geldig. U krijgt een zorgprofiel waarin staat welke zorg u kunt ontvangen. Als u later meer zorg nodig heeft, regelt u dat met uw zorgkantoor. Soms is daarbij een herindicatie van het CIZ nodig.

De invulling van de zorg

De Wmo levert maatschappelijke ondersteuning: hulp om zelfstandig te blijven wonen en mee te doen in de samenleving. Wijkverpleging is verpleging en verzorging met een medische noodzaak; zorg zoals een verpleegkundige die pleegt te bieden.

De Wlz levert intensieve zorg als u blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. De zorgvormen kunnen dezelfde naam hebben als in de Wmo (bijvoorbeeld begeleiding) en de Zvw (bijvoorbeeld verpleging).

Bij Wlz-zorg bepaalt het zorgprofiel hoeveel zorg u kunt krijgen. Is dat te weinig? Dan zijn er maatwerkregelingen voor extra zorg.

De zorgaanbieder die zorg levert

Alle zorgwetten kennen zorg in natura. Dat wil zeggen: een zorgaanbieder regelt de hele zorg voor u.

In de Wlz kunt u kiezen uit drie vormen van zorg in natura:

  • verblijf (wonen in een zorginstelling)
  • volledig pakket thuis (een zorgaanbieder levert alle zorg uit uw zorgprofiel bij u thuis)
  • modulair pakket thuis (een zorgaanbieder levert onderdelen uit uw zorgprofiel bij u thuis; u kiest zelf welke onderdelen dat zijn).

Om zorg in natura te leveren moet de zorgaanbieder een contract hebben met de gemeente, zorgverzekeraar en/of het zorgkantoor.

Een zorgaanbieder kan met al deze organisaties een contract hebben. Maar dat is niet altijd zo. Daarom komen er misschien andere zorgverleners bij u thuis als uw zorg overgaat naar de Wlz.

Keuze voor een persoonsgebonden budget

Alle zorgwetten kennen het persoonsgebonden budget (pgb). Dit is een budget waarmee u zelf zorg inkoopt.

Bij een persoonsgebonden budget kiest u zelf uw hulpverleners uit. Zij hoeven geen contract te hebben met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Die instanties kunnen wel eisen stellen aan de kwaliteit van de hulpverleners.

Had u een pgb van de gemeente en/of de zorgverzekeraar? Bij de overgang naar de Wlz kunt u opnieuw een pgb aanvragen. Het zorgkantoor beoordeelt dan of u pgb-vaardig bent. U krijgt dus niet automatisch weer een pgb.

Wilt u uw pgb-zorgverleners behouden na overgang naar de Wlz? Dan sluit u nieuwe zorgovereenkomsten met hen af. Het zorgkantoor kan u hierover informeren.

De eigen bijdrage

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor Wmo-ondersteuning. Deze eigen bijdrage is onafhankelijk van uw inkomen. Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie.

Voor wijkverpleging hoeft u niet te betalen.

Bij de overgang naar Wlz-zorg verandert de eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt afhankelijk van uw inkomen. Ook als u Wlz-zorg thuis krijgt. U gaat waarschijnlijk meer betalen. Het CAK berekent de eigen bijdrage voor Wlz-zorg thuis. U kunt een proefberekening maken op de website van het CAK.