Beschermd wonen

'Beschermd wonen' is een veilige woonomgeving met begeleiding. Deze voorziening is bedoeld voor mensen die door psychische of psychosociale problemen tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen.

Deze pagina gaat over beschermd wonen via de gemeente (Wmo), gericht op herstel. Het is de bedoeling dat u na verloop van de tijd weer zelfstandig gaat wonen. Voor informatie over een blijvende beschermde woonomgeving: zie GGZ Wonen.

Wat is beschermd wonen?

Bij beschermd wonen woont u bij een zorginstelling. Meestal wonen er meer mensen in één woning. 

U krijgt hulp in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij het huishouden. Of met het maken van een dagindeling.

Beschermd wonen is tijdelijk, bijvoorbeeld enkele jaren. De hoeveelheid begeleiding verschilt. Het kan gaan om een paar uur per week. Bij sommige woningen is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Verschil met begeleid wonen

Een minder intensieve vorm is woonbegeleiding (of begeleid wonen). Daarbij woont u zelfstandig en komt er op afspraak een begeleider bij u thuis.

Verschil met GGZ Wonen

Is levenslang intensieve zorg en begeleiding bij het wonen nodig? Kijk dan bij GGZ Wonen vanuit de Wet langdurige zorg.

Aanbieders

Veel woonvormen voor beschermd wonen horen bij een Regionaal Instituut Beschermd Wonen (RIBW). Ook grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz-instellingen) bieden soms beschermd wonen aan. Daarnaast zijn er kleine zorgorganisaties voor beschermd wonen, zoals sommige zorgboerderijen.

U kunt via internet zoeken naar beschermd wonen + de gewenste woonplaats. Of vraag bij de gemeente waar u wilt wonen welke mogelijkheden er zijn.

Beschermd wonen aanvragen

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar u wilt wonen. Sommige gemeenten werken samen op het gebied van beschermd wonen. De gemeente verwijst u dan naar het samenwerkingsverband.

Eigen bijdrage voor beschermd wonen

Voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage.

  • Betaalt u zelf huur voor de woning? Dan betaalt u voor de zorg/begeleiding een vaste eigen bijdrage van € 20,60 per maand (bedrag 2024).
  • Is de woning onderdeel van uw zorg (u betaalt geen huur uit uw eigen inkomen)? Dan is de eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen.

Zie de website van het CAK voor meer informatie. Het CAK berekent uw eigen bijdrage en stuurt u de factuur.

Persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen

Beschermd wonen kan soms uit een persoonsgebonden budget (pgb) betaald worden. U moet daarvoor voldoen aan de voorwaarden voor een pgb in de Wmo. Zie daarvoor: Persoonsgebonden budget in de Wmo.

Begeleiding en dagbesteding bij beschermd wonen

Begeleiding en dagbesteding zijn onderdeel van beschermd wonen. De gemeente of de zorgaanbieder zal met u bespreken welke ondersteuning u nodig heeft.

Medische zorg bij beschermd wonen

Medische kosten, zoals de huisarts, fysiotherapie en behandeling in het ziekenhuis, worden betaald vanuit uw zorgverzekering.