Beschermd wonen

Heeft u door psychische of psychosociale problemen hulp nodig bij dagelijkse activiteiten? En kunt u (tijdelijk) niet zelfstandig wonen? Dan biedt beschermd wonen een veilige woonomgeving met begeleiding.

Deze pagina gaat over beschermd wonen voor volwassenen via de gemeente (Wmo). Deze zorg is gericht op herstel van psychische klachten. Het is de bedoeling dat u na verloop van de tijd weer zelfstandig gaat wonen, eventueel met begeleiding thuis. Zie voor blijvend wonen met ggz-zorg: GGZ Wonen.

Wat is beschermd wonen?

Bij een instelling voor beschermd wonen woont u meestal met meer mensen in één huis.

  • U heeft een eigen kamer.
  • U krijgt begeleiding van een - sociaal-psychiatrisch - verpleegkundige. Een paar uur per week of meer uren.
  • Er zijn ook beschermde woonlocaties waar 24 uur per dag begeleiding beschikbaar is.

Welke hulp krijgt u?

Een begeleider helpt u bijvoorbeeld om het huishouden te doen. Of helpt u met de administratie. Of met het maken van een dagindeling.

Verschil met woonbegeleiding

Bij beschermd wonen is de begeleiding intensief. Een minder intensieve vorm is woonbegeleiding (of begeleid wonen), waarbij u zelfstandig woont en begeleiding aan huis krijgt.

Verschil met GGZ Wonen

Beschermd wonen is tijdelijk, bijvoorbeeld enkele jaren. Heeft u levenslang intensieve zorg en begeleiding nodig vanwege psychische klachten, zo nodig met een woonplek bij een zorgaanbieder? Kijk dan bij GGZ Wonen vanuit de Wet langdurige zorg.

Beschermd wonen aanvragen

U kunt contact opnemen met de gemeente waar u beschermd wilt wonen. Sommige gemeenten werken samen op het gebied van beschermd wonen. De gemeente verwijst u dan naar het samenwerkingsverband.

Eigen bijdrage voor beschermd wonen

Voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hangt af van de wooncomponent.

  • Betaalt u huur voor de woning uit uw eigen inkomen? Dan betaalt u een lage eigen bijdrage van € 19,- per maand (bedrag 2022).
  • Is de woning onderdeel van uw zorg (u betaalt geen huur uit uw eigen inkomen)? Dan is de eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen.

Zie de website van het CAK voor meer informatie. Het CAK berekent uw eigen bijdrage en stuurt u de factuur.

Persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen

Beschermd wonen kan soms uit een persoonsgebonden budget (pgb) betaald worden. U moet daarvoor voldoen aan de voorwaarden voor een pgb in de Wmo.

Meer informatie vindt u op Persoonsgebonden budget in de Wmo.

Begeleiding en dagbesteding bij beschermd wonen

Begeleiding en dagbesteding zijn onderdeel van beschermd wonen. De gemeente of de zorgaanbieder zal met u bespreken welke ondersteuning u nodig heeft.

Medische zorg bij beschermd wonen

Medische kosten, zoals de huisarts, fysiotherapie en behandeling in het ziekenhuis, worden betaald vanuit uw zorgverzekering.