GGZ Wonen

GGZ Wonen is langdurige zorg en begeleiding bij psychische klachten, zo nodig met een woonplek bij een zorgaanbieder. Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Welke zorg is mogelijk bij GGZ Wonen?

Bij GGZ Wonen zijn verschillende soorten zorg mogelijk, zoals begeleiding, dagbesteding, verzorging en psychologische behandeling. De zorg kan thuis gegeven worden, of u kunt bij een zorgaanbieder gaan wonen. De woonplek kan open of besloten zijn.

De precieze zorg is afhankelijk van uw indicatie. Een indicatie is een beschrijving van de benodigde zorg. Bij GGZ Wonen wordt de indicatie gesteld door het CIZ.

GGZ wonen vanuit de Wlz is blijvende (levenslange) zorg. Heeft u tijdelijk een beschermde woonomgeving nodig vanwege psychische of psychosociale problemen? Kijk dan bij Beschermd wonen via de gemeente.

Voorwaarden voor Wlz-zorg

U komt in aanmerking voor Wlz-zorg als u blijvend behoefte heeft aan 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid. U kunt niet altijd zelf inschatten op welk moment u zorg nodig heeft. Daarom kan het ernstig misgaan zonder 24 uurs-zorg of toezicht. .

Met de Wlz-check op de website van het CIZ kunt u van kijken of het zinvol is om een Wlz-indicatie aan te vragen.

Zorgprofiel GGZ Wonen

De Wlz werkt met zorgprofielen. In het zorgprofiel staat welke soorten zorg en ondersteuning iemand kan krijgen. Er zijn vijf zorgprofielen voor GGZ Wonen.

  • Voldoet u aan de voorwaarden van de Wlz? Dan kijkt het CIZ welk zorgprofiel het beste aansluit bij uw zorgbehoefte.
  • Vervolgens bespreekt u (of uw vertegenwoordiger) met het zorgkantoor in uw regio hoe de zorg precies ingevuld wordt.

Welke zorg en ondersteuning is mogelijk?

Wonen

Wlz-zorg is mogelijk in uw eigen woning, in een instelling of in een wooninitiatief. Het zorgkantoor en/of een cliëntondersteuner kan u helpen om een passende plek te vinden. Zodra u een indicatie voor Wlz-zorg heeft, kunt u gratis gebruik maken van cliëntondersteuning vanuit de Wlz.

Misschien woont u al bij een ggz-zorgaanbieder en gaat uw zorg over van de gemeente/zorgverzekeraar naar de Wet langdurige zorg. Kijk dan bij Overgang naar GGZ Wonen vanuit andere zorg.

Permanent toezicht

De zorgaanbieder zorgt voor 24 uur per dag toezicht. Dit kan ondersteund worden met een alarmeringsysteem. In uw zorgplan wordt beschreven hoe het toezicht geregeld is.

Zorg

De zorg kan bestaan uit:

  • Begeleiding in het dagelijks leven, bijvoorbeeld voor uzelf zorgen, het eigen huishouden organiseren, de administratie, sociale contacten, gedragsregulering enzovoort.
  • Verzorging en verpleging bij een bijkomende lichamelijke ziekte of beperking. Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, wassen en aankleden, wondverzorging en toediening van medicatie.
  • Dagbesteding (begeleiding in een groep, bijvoorbeeld arbeidsmatig of creatief).

Behandeling

DIt gaat om psychologische of psychiatrische behandeling door een psycholoog, psychiater of bijvoorbeeld sociaal-psychiatrisch verpleegkundige.

Deze behandeling wordt in 2022 nog door de zorgverzekeraar betaald, behalve als de instelling waar u woont ook de behandeling levert. Dan valt het onder de Wlz. 

Hulpmiddelen

Heeft u hulpmiddelen nodig, bijvoorbeeld vanwege een bijkomende lichamelijke beperking? Hulpmiddelen worden vanuit de Wlz betaald als u bij een zorgaanbieder woont. Het gaat om hulpmiddelen bij het lopen/verplaatsen (mobiliteitshulpmiddelen) en hulpmiddelen voor zorgverlening, zoals een tillift of hoog-laagbed.

Als u Wlz-zorg thuis krijgt, kunt u bij uw gemeente en/of de zorgverzekeraar terecht voor hulpmiddelen.

Hoe wordt de zorg geleverd?

U kunt kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).

  • Zorg in natura: een zorgaanbieder regelt alle zorg voor u.
  • Persoonsgebonden budget (pgb): u krijgt een bedrag waarvoor u zelf zorg inkoopt. Een pgb geeft meer vrijheid, maar u moet ook aan verschillende regels voldoen. Zie hiervoor: Pgb vanuit de Wlz.

Een pgb is niet mogelijk voor ggz-behandeling, en ook niet voor beveiligde/gesloten GGZ Wonen (zorgprofiel 5).

Eigen bijdrage

Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage.

Cliëntondersteuning

Zodra u een indicatie voor de Wlz heeft, kunt u gratis cliëntondersteuning vanuit het zorgkantoor krijgen. Een cliëntondersteuner helpt u bijvoorbeeld bij het vinden van een passende zorgaanbieder of het regelen van de zorg.

Heeft u nog geen Wlz-indicatie maar wilt u die wel aanvragen? Dan kunt u hulp krijgen van een cliëntondersteuner via de gemeente.

Meer informatie