Aanvraag GGZ Wonen (Wlz)

Voor GGZ Wonen uit de Wlz is een Wlz-indicatie nodig. De indicatie beschrijft de zorgbehoefte en geeft recht op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. De Wlz-indicatie blijft altijd geldig.

Wie vraagt de indicatie aan?

Een indicatie voor de Wlz kan worden aangevraagd door:

 • De cliënt zelf (of de wettelijk vertegenwoordiger)
 • Naasten van de cliënt
 • De zorgaanbieder als de cliënt al zorg krijgt.

Hoe gaat het aanvraagproces?

U vraagt de Wlz-indicatie aan bij het CIZ. Kijk van te voren of u in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. Dat kunt u doen met de Wlz-check op de website van het CIZ.

Bij de aanvraag is onder meer informatie nodig van de behandelend psychiater. In het aanvraagformulier staat wie wat moet aanleveren.

Kijk bij Wlz-zorg aanvragen voor algemene informatie over de indicatiestelling.

Animatiefilm

In het filmpje wordt uitgelegd wat een Wlz-indicatie is en hoe u Wlz-zorg aanvraagt.

(Beeldtitel: Een animatie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

Aanvragen van een indicatie. Overgang GGZ-cliënten naar Wlz

VOICE-OVER: Heeft u intensieve zorg vanuit de geestelijke gezondheidszorg en permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid?
Dan kunt u mogelijk vanaf 2021 zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wet langdurige zorg, de Wlz.

(Twee mannen aan een computer.)

Hiervoor is een Wlz-indicatie van het CIZ nodig.
Een Wlz-indicatie blijft altijd geldig.
U hoeft dan geen nieuwe indicatie meer aan te vragen.

(Er verschijnt een groen vinkje.)

Krijgt u de Wlz-indicatie, dan blijft u wonen waar u nu woont tenzij dit niet kan of u dat niet wilt.
Tot die tijd blijft alles zoals het nu is.
Krijgt u geen Wlz-indicatie, dan houdt u de ondersteuning die u nu heeft via de gemeente of zorgverzekeraar.
U kunt ook bezwaar maken bij het CIZ.
Bespreek met uw zorgverlener of Wlz-zorg wat voor u is wat de mogelijkheden zijn en hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt.
U kunt ook terecht bij een cliëntondersteuner.
Dit is iemand die met u meedenkt en u verder helpt.
Het kost u niets.

(Twee mensen in gesprek.)

Meer weten?
Ga naar informatielangdurigezorg.nl of bel met het Juiste Loket.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Ga naar informatielangdurigezorg.nl/ggz of bel met het Juiste Loket. 030-7897878.)

Tips bij de aanvraag

U vindt hier enkele tips bij de aanvraag, gebaseerd op een advies van Belangenvereniging Ypsilon.

 • Beschrijf de levensloop. Tips hiervoor kunt u op internet vinden.
 • Download de Wlz-zorgprofielen om een idee te krijgen van de verschillende mogelijkheden voor zorg.
 • Bespreek de aanvraag met de behandelaar. Deze kan u doorverwijzen naar de transferverpleegkundige van de instelling die toegang heeft tot het digitale loket Portero van het CIZ. Dat maakt de aanvraag een stuk eenvoudiger.
 • Heeft u / uw naaste nu een Wmo-indicatie? Bespreek met de begeleiding van de beschermd wonen-instelling waarom u een Wlz-indicatie wil aanvragen. U kunt ook vragen of de hulpverleners een motivatie willen schrijven waarom beschermd wonen via de gemeente niet passend is.
 • Download het aanvraagformulier van de CIZ-website en vul het in vanuit uw ervaringen. Bespreek dit vervolgens met de hulpverlener van de instelling die de aanvraag gaat doen of die u zal helpen om het zelf te doen.
 • Zorg dat u inzage krijgt in wat er uiteindelijk in de aanvraag komt te staan. Stel eventueel wijzigingen voor en laat de levensloop als bijlage meesturen.
 • Heeft u behoefte aan onafhankelijke ondersteuning bij de Wlz-aanvraag? Aarzel dan niet om een organisatie te benaderen die cliëntondersteuning biedt. Deze ondersteuning wordt geboden vanuit de gemeente, is gratis en geldt ook voor familie/naasten die de aanvraag willen doen voor degene die Wlz-zorg nodig heeft.
 • Geef uw eigen e-mailadres én postadres of die van de zorgverlener op. Zo wordt u of de zorgverlener op de hoogte gehouden van de vorderingen. Houd er wel rekening mee dat de inhoud van de indicatiebrief soms confronterend kan zijn.

Verdere informatie over aanvragen vindt u op www.ypsilon.org/wlz