Overgang naar GGZ Wonen vanuit andere zorg

Heeft u een indicatie aangevraagd voor GGZ Wonen vanuit de Wet langdurige zorg? Kijk hier wat er voor u verandert als u nu een andere vorm van zorg krijgt.

Overgang vanuit beschermd wonen (Wmo)

U heeft nu een beschermd wonen-plek via de gemeente (Wmo) en krijgt een indicatie voor GGZ Wonen vanuit de Wlz. Wat verandert er voor u?

Wonen

 • Wilt u in uw huidige woning blijven? Dit kan als uw huidige zorgorganisatie een contract heeft met het zorgkantoor. Het zorgkantoor regelt namelijk uw Wlz-zorg.
 • Als de zorgorganisatie geen contract heeft met het zorgkantoor, dan wordt u daarover geïnformeerd. U kunt dan samen met het zorgkantoor naar een oplossing zoeken.

Zorg, ondersteuning en behandeling

 • De zorg en behandeling vanuit de Wlz is in grote lijnen vergelijkbaar met de zorg bij beschermd wonen.
 • In uw zorgprofiel staat welke zorg en ondersteuning voor u mogelijk is. Bespreek met uw zorgkantoor of zorgaanbieder hoe de zorg precies ingevuld wordt.
 • Bij gesprekken over de invulling van uw zorg kunt u gebruik maken van gratis cliëntondersteuning vanuit het zorgkantoor. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe u dat kunt regelen.

Hoe gaat de overgang?

 • Het CIZ besluit in principe binnen 6 weken of u een Wlz-indicatie krijgt. In die weken blijft uw gemeente verantwoordelijk voor uw zorg. Loopt uw Wmo-indicatie af voordat uw Wlz-aanvraag is behandeld? Vraag dan een verlenging van de Wmo-indicatie aan bij uw gemeente.
 • Heeft u een indicatie voor de Wlz gekregen? In de brief van het CIZ staat op welke datum de indicatie ingaat. De gemeente betaalt nog tot maximaal 5 dagen na die ingangsdatum uw zorg.
 • Na die 5 dagen is het zorgkantoor verantwoordelijk voor uw zorg. Soms lukt het niet om de zorg dan al vanuit een Wlz-aanbieder te regelen. Dan wordt bekeken of uw huidige zorg tijdelijk kan doorlopen. Die wordt dan betaald vanuit de Wlz, eventueel met een persoonsgebonden budget (pgb).

Eigen bijdrage

 • U betaalt voor de Wlz-zorg een eigen bijdrage, net zoals u nu een eigen bijdrage betaalt voor beschermd wonen uit de Wmo. De eigen bijdrage voor GGZ Wonen kan hoger uitpakken dan wat u gewend was.

Persoonsgebonden budget

Als u overgaat naar Wlz zorg, kunt u mogelijk gebruik maken van een pgb. U moet dan voldoen aan de voorwaarden die de Wlz stelt.

Let op: bij een pgb voor GGZ Wonen is een gewaarborgde hulp verplicht.

Overgang vanuit zelfstandig wonen met begeleiding (Wmo)

U woont nu zelfstandig met begeleiding vanuit de Wmo (gemeente). U krijgt een indicatie voor GGZ Wonen vanuit de Wlz. Wat verandert er voor u?

Wonen

 • Wilt u zelfstandig blijven wonen? Wlz-zorg thuis is mogelijk als dit verantwoord en 'doelmatig' is. Doelmatig wil zeggen dat de kosten niet veel hoger zijn dan bij verblijf in een instelling. Het zorgkantoor beoordeelt dit.
 • Wilt u gaan wonen in een zorginstelling? U kunt dan samen met het zorgkantoor en/of een cliëntondersteuner naar een geschikte plek zoeken.

Zorg, ondersteuning en behandeling

 • In uw zorgprofiel staat welke zorg en ondersteuning voor u mogelijk is. Bespreek met uw zorgkantoor of zorgaanbieder hoe de zorg precies ingevuld wordt.
 • Bij gesprekken over de invulling van uw zorg kunt u gebruik maken van gratis cliëntondersteuning vanuit het zorgkantoor. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe u dat kunt regelen.

Hoe gaat de overgang?

 • Het CIZ besluit in principe binnen 6 weken of u een Wlz-indicatie krijgt. In die weken blijft uw gemeente verantwoordelijk voor uw zorg. Loopt uw Wmo-indicatie af voordat uw Wlz-aanvraag is behandeld? Vraag dan een verlenging van de Wmo-indicatie aan bij uw gemeente.
 • Heeft u een indicatie voor de Wlz gekregen? In de brief van het CIZ staat op welke datum de indicatie ingaat. De gemeente betaalt nog tot maximaal 5 dagen na die ingangsdatum uw zorg.
 • Na die 5 dagen is het zorgkantoor verantwoordelijk voor uw zorg. Soms lukt het niet om de zorg dan al vanuit een Wlz-aanbieder te regelen. Dan wordt bekeken of uw huidige zorg tijdelijk kan doorlopen. Die wordt dan betaald vanuit de Wlz, eventueel met een persoonsgebonden budget (pgb).

Eigen bijdrage

 • U betaalt voor de Wlz-zorg een eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor GGZ Wonen kan hoger uitpakken dan wat u gewend was bij de Wmo. Meer informatie vindt u bij het CAK.

Persoonsgebonden budget

Als u overgaat naar Wlz zorg, kunt u bij dee meeste zorgprofielen kiezen voor een pgb. U moet daarvoor wel voldoen aan de voorwaarden die de Wlz stelt.

Let op: bij een pgb voor GGZ Wonen is een gewaarborgde hulp verplicht.

Overgang vanuit voortgezet verblijf (GGZ B)

U heeft nu een indicatie voor voortgezet verblijf (langer dan drie jaar ggz-behandeling met verblijf). Als u overgaat naar GGZ Wonen, kan er iets veranderen aan uw zorg en woonsituatie.

Wonen

Het algemene uitgangspunt is dat u kunt blijven wonen in de ggz-instelling waar u nu woont, als u dat zelf wilt. Alleen als u echt niet op uw huidige woonlocatie kunt of wilt blijven wonen ondersteunt een medewerker van uw zorgorganisatie u bij het zoeken naar een nieuwe geschikte woonlocatie.

Zorg, ondersteuning en behandeling

 • U kunt met uw huidige zorgorganisatie in gesprek over uw wensen en mogelijkheden voor de zorg en behandeling die u vanuit de Wlz ontvangt. Als de zorgorganisatie zelf niet in staat is alle Wlz-zorg te leveren, gaat een medewerker van uw huidige zorgorganisatie met u in gesprek over andere mogelijkheden.
 • Bij gesprekken over uw Wlz zorg kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning vanuit het zorgkantoor. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe u dat kunt regelen.

Eigen bijdrage

U betaalt voor GGZ Wonen vanuit de Wlz dezelfde eigen bijdrage als voor GGZ B (tenzij uw persoonlijke omstandigheden veranderen).

Overgang vanuit Behandeling met verblijf (Zvw)

U verblijft korter dan 3 jaar voor behandeling in een psychiatrische instelling. Uw zorg wordt nu betaald door uw zorgverzekeraar. U krijgt een indicatie voor Wlz-zorg (GGZ Wonen). Wat verandert er voor u?

Wonen

Het algemene uitgangspunt is dat u kunt blijven wonen in de ggz-instelling waar u nu woont, als u dat zelf wilt. Alleen als u echt niet op uw huidige woonlocatie kunt of wilt blijven wonen, dan ondersteunt een medewerker van uw zorgorganisatie u bij het zoeken naar een nieuwe geschikte woonlocatie.

Zorg, ondersteuning en behandeling

 • U kunt met uw huidige zorgorganisatie in gesprek over uw wensen en mogelijkheden voor de zorg en behandeling die u vanuit de Wlz ontvangt. Als de zorgorganisatie zelf niet in staat is alle Wlz-zorg te leveren, gaat een medewerker van uw huidige zorgorganisatie met u in gesprek over andere mogelijkheden.
 • Bij gesprekken over uw Wlz-zorg kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning vanuit het zorgkantoor. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe u dat kunt regelen.

Eigen bijdrage

U betaalt voor de Wlz-zorg een eigen bijdrage.