Overgang naar GGZ Wonen vanuit andere zorg

Heeft u een indicatie aangevraagd voor GGZ Wonen vanuit de Wet langdurige zorg? Kijk hier wat er voor u verandert als u nu een andere vorm van zorg krijgt.

Overgang vanuit beschermd wonen (gemeente)

U heeft nu een bescherm wonen-plek via de gemeente (Wmo) en krijgt een indicatie voor GGZ Wonen vanuit de Wlz. Wat verandert er voor u?

Wonen

 • Wilt u in uw huidige woning blijven? Dit kan als uw huidige zorgorganisatie een contract heeft met het zorgkantoor. Het zorgkantoor regelt namelijk uw Wlz-zorg.
 • Als de zorgorganisatie geen contract heeft met het zorgkantoor, dan wordt u daarover geïnformeerd. U kunt dan samen met het zorgkantoor naar een oplossing zoeken.

Zorg, ondersteuning en behandeling

 • De zorg en behandeling vanuit de Wlz is in grote lijnen vergelijkbaar met de zorg bij beschermd wonen.
 • In uw zorgprofiel staat welke zorg en ondersteuning voor u mogelijk is. Bespreek met uw zorgkantoor of zorgaanbieder hoe de zorg precies ingevuld wordt.
 • Bij gesprekken over de invulling van uw zorg kunt u gebruik maken van gratis cliëntondersteuning vanuit het zorgkantoor. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe u dat kunt regelen.

Overgang van Wmo naar Wlz

 • Het CIZ besluit in principe binnen 6 weken of u een Wlz-indicatie krijgt. In die weken blijft uw gemeente verantwoordelijk voor uw zorg. Loopt uw Wmo-indicatie af voordat uw Wlz-aanvraag is behandeld? Vraag dan een verlenging van de Wmo-indicatie aan bij uw gemeente.
 • Heeft u een indicatie voor de Wlz gekregen? In de brief van het CIZ staat op welke datum de indicatie ingaat. De gemeente betaalt nog tot maximaal 5 dagen na die ingangsdatum uw zorg.
 • Na die 5 dagen is het zorgkantoor verantwoordelijk voor uw zorg. Soms lukt het niet om de zorg dan al vanuit een Wlz-aanbieder te regelen. Dan wordt bekeken of uw huidige zorg tijdelijk kan doorlopen. Die wordt dan betaald vanuit de Wlz, eventueel met een persoonsgebonden budget (pgb).

Eigen bijdrage

 • U betaalt voor de Wlz-zorg een eigen bijdrage, net zoals u nu een eigen bijdrage betaalt voor beschermd wonen uit de Wmo. De eigen bijdrage voor GGZ Wonen kan hoger uitpakken dan wat u gewend was.

Persoonsgebonden budget

Als u overgaat naar Wlz zorg, kunt u mogelijk gebruik maken van een pgb. U moet dan voldoen aan de voorwaarden die de Wlz stelt. Bekijk voor meer informatie de film (12 minuten) van Per Saldo over het verschil tussen pgb in de Wmo en een pgb in de Wlz. Per Saldo is de belangenvereniging voor pgb-houders.

Overgang vanuit voortgezet verblijf (GGZ B)

U heeft nu een indicatie voor voortgezet verblijf (langer dan drie jaar ggz-behandeling met verblijf). Als u overgaat naar GGZ Wonen, kan er iets veranderen aan uw zorg en woonsituatie.

Wonen

Het algemene uitgangspunt is dat u kunt blijven wonen in de ggz-instelling waar u nu woont, als u dat zelf wilt. Alleen als u echt niet op uw huidige woonlocatie kunt of wilt blijven wonen ondersteunt een medewerker van uw zorgorganisatie u bij het zoeken naar een nieuwe geschikte woonlocatie.

Zorg, ondersteuning en behandeling

 • U kunt met uw huidige zorgorganisatie in gesprek over uw wensen en mogelijkheden voor de zorg en behandeling die u vanuit de Wlz ontvangt. Als de zorgorganisatie zelf niet in staat is alle Wlz-zorg te leveren, gaat een medewerker van uw huidige zorgorganisatie met u in gesprek over andere mogelijkheden.
 • Bij gesprekken over uw Wlz zorg kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning vanuit het zorgkantoor. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe u dat kunt regelen.

Eigen bijdrage

U betaalt voor GGZ Wonen vanuit de Wlz dezelfde eigen bijdrage als voor GGZ B (tenzij uw persoonlijke omstandigheden veranderen).

Overgang vanuit Behandeling met verblijf (Zvw)

U verblijft korter dan 3 jaar voor behandeling in een psychiatrische instelling. Uw zorg wordt nu betaald door uw zorgverzekeraar. U krijgt een indicatie voor Wlz-zorg (GGZ Wonen). Wat verandert er voor u?

Wonen

Het algemene uitgangspunt is dat u kunt blijven wonen in de ggz-instelling waar u nu woont, als u dat zelf wilt. Alleen als u echt niet op uw huidige woonlocatie kunt of wilt blijven wonen, dan ondersteunt een medewerker van uw zorgorganisatie u bij het zoeken naar een nieuwe geschikte woonlocatie.

Zorg, ondersteuning en behandeling

 • U kunt met uw huidige zorgorganisatie in gesprek over uw wensen en mogelijkheden voor de zorg en behandeling die u vanuit de Wlz ontvangt. Als de zorgorganisatie zelf niet in staat is alle Wlz-zorg te leveren, gaat een medewerker van uw huidige zorgorganisatie met u in gesprek over andere mogelijkheden.
 • Bij gesprekken over uw Wlz-zorg kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning vanuit het zorgkantoor. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe u dat kunt regelen.

Eigen bijdrage

U betaalt voor de Wlz-zorg een eigen bijdrage.