Aanvraag van een Wmo-voorziening

Heeft u ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Neem dan contact met het Wmo-loket of het wijkteam van uw eigen gemeente. De gemeente zal uw situatie onderzoeken en met u bespreken.

Hoe werkt het?

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Meestal is er een Wmo-loket of een sociaal wijkteam. Daar kunt u terecht met uw hulpvraag. Sommige gemeenten gebruiken een andere naam, zoals gebiedsteam of hulpteam.

Gemeenten hebben veel vrijheid bij het organiseren van de ondersteuning. Maar ze moeten zich ook aan enkele landelijke regels houden.

U mag een persoonlijk plan indienen

U kunt een persoonlijk plan maken. Daarin beschrijft u welke hulp of voorzieningen u nodig heeft en waarom. U heeft het recht om een persoonlijk plan in te dienen bij de gemeente, maar dat is niet verplicht. Wilt u dit wel doen? Lever het plan dan binnen een week na de melding in.

Onderzoek naar uw situatie

De gemeente moet uw situatie onderzoeken voordat ze een beslissing neemt op uw hulpvraag. De gemeente onderzoekt:

  • uw persoonlijke situatie;
  • welke problemen u heeft;
  • wat nodig is om deze problemen op te lossen

Uw gemeente nodigt u uit om hierover te praten.

Persoonlijk gesprek

Gemeenten kunnen dit gesprek zelf voeren. Of ze regelen dat een andere organisatie dit voor hen doet. In veel gemeenten doen medewerkers van een sociale wijkteam de gesprekken. Dit gesprek wordt soms 'keukentafelgesprek' genoemd.

Hulp bij het gesprek met de gemeente

U kunt een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het gesprek vragen. De hulp van de cliëntondersteuner is gratis. Kijk hier hoe cliëntondersteuning in uw gemeente is georganiseerd.

Tips om het gesprek voor te bereiden

Inzage in medisch dossier: alleen met uw toestemming

Gemeenten hebben geen inzage in medische dossiers. Uw gemeente kan wel opvragen of u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft. Dat mag omdat de gemeente u geen ondersteuning hoeft te bieden als u Wlz-zorg krijgt. De gemeente krijgt niet te zien wat er in uw dossier staat.

De gemeente mag medische gegevens alleen met uw toestemming bekijken. En alleen als het voor uw aanvraag belangrijk is. Bovendien hebben alle artsen, ook de huisarts, een medisch beroepsgeheim.

De gemeente beslist welke ondersteuning nodig is

De gemeente bekijkt samen met u welke ondersteuning nodig is. En of een 'algemene voorziening' voldoende is. Algemene voorzieningen zijn beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een boodschappendienst.

Als dat niet voldoende is, kan de gemeente een maatwerkvoorziening toekennen. Een maatwerkvoorziening is voor u alleen, en afgestemd op uw situatie. Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

  • een persoonsgebonden budget (pgb): hiermee koopt u zelf ondersteuning in;
  • zorg in natura: de ondersteuning wordt geleverd door een zorgaanbieder waarmee uw gemeente een contract heeft.

Gebruikelijke zorg of hulp

Gebruikelijke zorg is de hulp die mensen elkaar normaal gesproken geven als zij een gezin vormen of samen leven. Bijvoorbeeld helpen met eten koken, afwassen, stofzuigen en de kinderen aankleden en naar school brengen. Als iemand in het gezin ziek is, kunnen gezinsleden vaak een aantal van deze taken kunnen overnemen. Dit gaat voor op ondersteuning vanuit de Wmo.