Wmo-ondersteuning aanvragen

Heeft u ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Neem dan contact met het Wmo-loket of het wijkteam van uw eigen gemeente. De gemeente onderzoekt uw situatie. En bespreekt de mogelijkheden voor hulp met u.

Hoe werkt het?

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Meestal is er een Wmo-loket of een sociaal wijkteam. Daar kunt u terecht met uw hulpvraag. Sommige gemeenten gebruiken een andere naam, zoals gebiedsteam of hulpteam.

Gemeenten hebben veel vrijheid bij het organiseren van de ondersteuning. Maar ze moeten zich ook aan enkele landelijke regels houden.

U mag een persoonlijk plan indienen

U kunt een persoonlijk plan maken. Daarin beschrijft u welke hulp of voorzieningen u nodig heeft en waarom. U heeft het recht om een persoonlijk plan in te dienen bij de gemeente, maar dat is niet verplicht. Wilt u dit wel doen? Lever het plan dan binnen een week na de melding in.

Onderzoek naar uw situatie

De gemeente moet uw situatie onderzoeken voordat ze een beslissing neemt op uw hulpvraag. De gemeente onderzoekt:

  • uw persoonlijke situatie;
  • welke problemen u heeft;
  • wat nodig is om deze problemen op te lossen

Uw gemeente nodigt u uit om hierover te praten.

Persoonlijk gesprek

Gemeenten kunnen dit gesprek zelf voeren. Vaak doen medewerkers van een sociale wijkteam de gesprekken. Sommige gemeenten hebben hiervoor een andere organisatie ingehuurd. Het persoonlijke gesprek wordt soms 'keukentafelgesprek' genoemd.

Hulp bij het gesprek met de gemeente

U kunt een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het gesprek vragen. De hulp van de cliëntondersteuner is gratis. De gemeente moet zorgen dat onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is.

Kijk hier hoe cliëntondersteuning in uw gemeente is georganiseerd.

Tips om het gesprek voor te bereiden

Inzage in medisch dossier: alleen met uw toestemming

Gemeenten hebben geen inzage in medische dossiers. De gemeente mag medische gegevens alleen met uw toestemming bekijken. En alleen als het voor uw aanvraag belangrijk is. Bovendien hebben alle artsen, ook de huisarts, een medisch beroepsgeheim.

Uw gemeente kan wel opvragen of u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft. De gemeente krijgt dan niet te zien wat er in uw dossier staat. Als u een indicatie voor de Wlz heeft, krijgt u zorg via het zorgkantoor. De gemeente mag die zorg niet nogmaals toekennen.

De gemeente beslist welke ondersteuning nodig is

De gemeente bekijkt samen met u welke ondersteuning nodig is. En of een 'algemene voorziening' voldoende is. Algemene voorzieningen zijn beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een boodschappendienst.

Als dat niet voldoende is, kan de gemeente een maatwerkvoorziening toekennen. Een maatwerkvoorziening is voor u alleen, en afgestemd op uw situatie. Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

  • een persoonsgebonden budget (pgb): hiermee koopt u zelf ondersteuning in;
  • zorg in natura: de ondersteuning wordt geleverd door een zorgaanbieder waarmee uw gemeente een contract heeft.

De gemeente stuurt een beschikking

U krijgt een  brief waarin staat welke beslissing de gemeente heeft genomen. Deze brief heet een beschikking. In de brief staat welke ondersteuning u krijgt, en hoe lang. Wijst de gemeente uw aanvraag af? Ook dan krijgt u daar een brief over.

De toekenning van ondersteuning wordt ook vaak 'indicatie' genoemd.

Langdurige toekenningen zijn mogelijk

Wmo-beschikkingen zijn vaak beperkte tijd geldig, bijvoorbeeld 2 jaar. Mensen met langdurige beperkingen moeten daardoor steeds opnieuw ondersteuning aanvragen.

Sommige gemeenten geven langdurige beschikkingen af als duidelijk is dat iemand levenslang ondersteuning nodig heeft. Het ministerie van VWS juicht dit toe. Het standaard afgeven van een beschikking met een beperkte duur past niet binnen het uitgangspunt van de Wmo. Daarin ligt de nadruk op het bieden van maatwerk en rekening houden met het individu en zijn of haar situatie. De Wmo staat het werken met indicaties voor onbepaalde tijd dus ook gewoon toe.

Zie ook: Ontwikkeling naar meer langdurige indicaties in Wmo en Jeugdwet