Samenloop Wlz en Wmo

Mensen met een Wlz-indicatie krijgen bijna alle zorg vanuit de Wlz. Maar voor sommige voorzieningen is de gemeente verantwoordelijk op grond van de Wmo. Wie betaalt wat als u een Wlz-indicatie heeft?

Wie wat betaalt is onder meer afhankelijk van waar u woont: in een zorginstelling, thuis of beide (deeltijdverblijf). In het schema hieronder staat per woonsituatie welke zorg en voorzieningen vanuit de Wlz komen, en welke vanuit de gemeente.

Schema samenloop Wlz en Wmo
Woonsituatie Wlz Wmo
Thuis wonend
 • Hulp bij het huishouden
 • Begeleiding
 • Logeeropvang
 • Sociaal vervoer (regiotaxi)
 • Rolstoel
 • Vervoermiddelen1
 • Woningaanpassingen
 • Woonvoorzieningen/hulpmiddelen2
Deeltijdverblijf
 • Hulp bij het huishouden
 • Begeleiding
 • Woonvoorzieningen/hulpmiddelen2
 • Rolstoel
 • Vervoermiddelen (mobiliteitshulpmiddelen)
 • Zo nodig: 2e woonvoorziening/ hulpmiddel voor thuis
 • Sociaal vervoer (regiotaxi)3
 • Woningaanpassingen
Verblijf (wonen in een Wlz-zorginstelling)
 • Hulp bij het huishouden
 • Begeleiding
 • Rolstoel
 • Vervoermiddelen (mobiliteitshulpmiddelen)
 • Sociaal vervoer (regiotaxi)3
 • Woning bezoekbaar maken4
 1. Zoals een scootmobiel of aangepaste fiets
 2. Zoals een douchestoel, tillift of drempelhulp
 3. U kunt de regiotaxi gebruiken als dit een algemene voorziening is. Is de regiotaxi in uw gemeente een maatwerkvoorziening? Dan kán de gemeente u hiervoor een pasje geven, maar de gemeente hoeft dat niet te doen.
 4. Woont u in een zorginstelling en gaat u regelmatig op (familie)bezoek in dezelfde gemeente? De gemeente kan één woning waar u regelmatig op bezoek komt bezoekbaar maken. Bezoekbaar houdt in dat u de woning in kunt, en één verblijfsruimte en het toilet kunt gebruiken. Zie voor meer informatie: Hulpmiddelen bij Wlz-zorg.