Ik sta op een wachtlijst voor opname in een zorginstelling

Heeft u een indicatie van het CIZ voor een opname in een zorginstelling? Maar is er geen plaats en staat u op de wachtlijst? Dan kunt u de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) thuis krijgen. Of u kunt tijdelijk in een andere zorginstelling wonen. Dit heet overbruggingszorg.

Wachtstatus

U komt op de wachtlijst te staan voor de zorginstelling. U krijgt dan een wachtstatus. Er zijn vier wachtstatussen:

  1. Urgent plaatsen (u moet zo snel mogelijk opgenomen worden).
  2. Actief plaatsen (u kunt nog even wachten, maar niet te lang).
  3. Wacht op voorkeur (u wilt binnen een jaar opgenomen worden in de instelling van uw voorkeur).
  4. Wacht uit voorzorg (u wilt nog niet opgenomen worden, maar omdat dit kan veranderen wilt u vast op de wachtlijst staan).

Bekijk de folder van Zorgverzekeraars Nederland voor meer informatie hierover.

Wie is verantwoordelijk voor de overbruggingszorg?

Het zorgkantoor levert de overbruggingszorg. Uw zorgkantoor bespreekt met u hoe die zorg geleverd wordt. U krijgt overbruggingszorg totdat er plek is in de zorginstelling van uw voorkeur.

De zorg

Het type zorg is hetzelfde als vanuit de gemeente of zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of dagbesteding. Het kan wel zijn dat er andere zorgverleners bij u thuis komen.

Als u zelf uw zorg inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb), kunt u meestal dezelfde zorgverleners houden. U moet dan wel nieuwe zorgovereenkomsten afsluiten.

Eigen bijdrage

Voor overbruggingszorg betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. Het CAK stuurt u hiervoor een rekening.

  • Krijgt u de overbruggingszorg thuis? Dan betaalt u de eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis.
  • Krijgt u de overbruggingszorg in een instelling? Dan betaalt u de eerste 4 maanden de lage eigen bijdrage voor verblijf in een instelling.

Houd er rekening mee dat de eigen bijdrage vaak hoger uitvalt dan wat u betaalt voor zorg vanuit de gemeente en/of zorgverzekeraar.

Meer informatie

U kunt bij uw zorgkantoor terecht voor meer informatie over de overbruggingszorg en over de wachttijd voor een plek in een zorginstelling.