Modulair pakket thuis (mpt)

Het ‘modulair pakket thuis’ (mpt) is een 'pakket zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het mpt is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Met een mpt kunt u zorg van verschillende zorgaanbieders krijgen. 

Met een mpt krijgt u uw Wlz-zorg thuis. U verhuist dus niet naar een zorginstelling.

Hoe werkt het?

 1. U heeft een indicatie nodig voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
 2. Bij uw indicatie krijgt u een zorgprofiel. Daarin staat welke zorg u kunt ontvangen. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging en/of dagbesteding.
 3. U geeft aan dat u thuis wilt blijven wonen.
 4. Het zorgkantoor beoordeelt of uw situatie daarvoor geschikt is.
 5. Het mpt is geschikt als u niet alle zorg uit uw zorgprofiel nodig heeft.
 6. U bespreekt met uw zorgkantoor welke zorg u wel wilt ontvangen. Het zorgkantoor regelt dat u die zorg thuis krijgt.

Welke zorg is mogelijk met een mpt?

In het algemeen zijn deze vormen van zorg mogelijk vanuit een mpt:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding (individueel en/of groep)
 • Huishoudelijke hulp (schoonhouden van de woning)
 • Logeeropvang (kortdurende verblijf)
 • Behandeling (individueel en/of groep)
 • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding

U kunt deze zorgsoorten alleen afnemen als ze in uw zorgprofiel staan. Staat in uw zorgprofiel ook 'Verstrekken van eten en drinken?'. Die zorg is niet mogelijk via een mpt. Deze zorg is wel mogelijk via een volledig pakket thuis.

Wat zit er niet in het mpt?

Het modulair pakket thuis bevat geen ‘algemeen medische zorg’, zoals zorg van de huisarts en tandarts. De zorgverzekeraar betaalt de algemene medische zorg. U heeft daarvoor een zorgverzekering nodig.

Wanneer is het mpt geschikt?

 • Als u thuis blijft wonen, en
 • u voldoende mantelzorg heeft om (delen van) het benodigde toezicht of zorg in de nabijheid over te nemen, en
 • u niet alle zorg uit uw Wlz-indicatie nodig heeft, of
 • u een deel van de zorg zelf wil inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Het mpt is alleen mogelijk als u thuis verantwoord en doelmatig zorg kunt krijgen.

 • Doelmatig wil zeggen dat uw zorg thuis niet duurder is dan de zorg die u in een instelling zou krijgen. In sommige situaties mag de zorg 25% duurder zijn (Extra kosten thuis).
 • Verantwoord wil zeggen dat uw zorg veilig is en goed aansluit bij uw zorgbehoefte.

Combinatie van mpt en persoonsgebonden budget

Het mpt kan gecombineerd worden met een persoonsgebonden budget (pgb). Dan krijgt u een deel van de zorg in natura (via het mpt) en koopt u een deel zelf in (met het pgb). U kunt deze mogelijkheid met uw zorgkantoor bespreken. Het zorgkantoor beoordeelt of u een pgb kunt beheren.

Eigen bijdrage bij een mpt

U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit het mpt. Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de eigen bijdrage bij het mpt.

Ontvangt u per maand 20 uur zorg of minder? Dan betaalt u de lage eigen bijdrage. Zie ook hiervoor de website van het CAK.