Regeling Extra Kosten Thuis (voor Wlz-zorg thuis)

Wlz-zorg thuis kan duurder uitkomen dan de zorg in een instelling. Biedt uw zorgprofiel te weinig ruimte om genoeg zorg thuis te organiseren? Maar wilt u niet verhuizen naar een instelling? Dan kunt u waarschijnlijk een toeslag krijgen: Extra Kosten Thuis.

Extra Kosten Thuis (EKT) is extra budget voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding. Dit budget is mogelijk bij een persoonsgebonden budget (pgb) en bij een modulair pakket thuis (mpt).

Extra kosten thuis wordt ook wel EKT-toeslag genoemd.

Hoeveel extra zorg of budget is mogelijk?

Het gaat om maximaal 25% van het budget dat bij uw zorgprofiel hoort. U kunt dus 25% meer zorg ontvangen of inkopen.

Hoe kunt u Extra kosten thuis aanvragen?

U kunt Extra kosten thuis aanvragen bij uw zorgkantoor. Het zorgkantoor toetst of er voor uw huidige zorgvraag extra budget nodig is. En of de extra zorg die u in wilt kopen doelmatig en verantwoord is.