Kleinschalig wonen

In een kleinschalige woonvorm woont u met een klein aantal andere mensen samen. Er is zorg en ondersteuning in de woning beschikbaar. Kleinschalige woningen staan meestal in een 'gewone' wijk, dus niet op het terrein van een zorginstelling.

Voor wie is kleinschalig wonen geschikt?

Kleinschalig wonen bestaat voor verschillende groepen mensen, zoals mensen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, psychiatrische aandoeningen, autisme of hersenletsel. Er zijn ook kleinschalige initiatieven voor ouderen.

Sommige woonvormen richten zich op één doelgroep, andere op verschillende groepen.

Er is veel variatie in de zorgzwaarte, van lichte begeleiding tot intensieve 24 uurszorg.

Verschillende namen

De verschillende vormen hebben ook diverse namen. Een aantal veelgebruikte namen zijn:

  • Gezinsvervangend tehuis voor mensen met een beperking
  • Sociowoning, bijvoorbeeld voor psychiatrisch patiënten. Vaak gaat het om kleinschalige projecten waarbij de patiënten op een professionele manier begeleid worden.
  • PGB-wooninitiatief of ouderinitiatief, waarbij cliënten en/of hun naasten zelf een kleinschalige woonvorm opzetten en zorg en begeleiding inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).
  • Zorgboerderij (combinatie van wonen, zorg en werk of dagbesteding op een boerderij
  • Groepswonen voor ouderen

U kunt zelf of als naasten uw eigen kleinschalige woonvorm starten.

Hoe is een kleinschalige woonvoorziening georganiseerd?

Meestal biedt het wooninitiatief basiszorg en begeleiding. U heeft dan overdag eigen activiteiten, bijvoorbeeld werk, een opleiding of dagbesteding. Afhankelijk van de woonvoorziening heeft u ook taken in het huishouden, zoals boodschappen doen, de kamer opruimen en helpen bij het koken.

Vaak lijkt het dagelijks leven zo veel mogelijk op een gezinsleven, maar dit verschilt per kleinschalige woonvorm.

Welke zorg is mogelijk?

In een kleinschalige woonvoorziening kan in principe iedere vorm van zorg georganiseerd worden. Van lichte begeleiding vanuit de Wmo tot intensieve 24-uurszorg of toezicht vanuit de Wlz.

Hoe wordt de zorg vergoed?

  • Meestal wordt de begeleiding en zorg vergoed, bijvoorbeeld vanuit de Wmo (gemeente) en zorgverzekering, of vanuit de Wet langdurige zorg.
  • Soms zitten de kosten voor het verblijf (de woning) daarbij in, maar dat is afhankelijk van de indicatie die een bewoner heeft. Anders betaalt de bewoner huur voor de woning.

Toeslag

Veel kleinschalige woonvoorzieningen wordt de zorg betaald vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). Onder voorwaarden is dan extra budget mogelijk, bijvoorbeeld voor de kosten van gezamenlijke ruimten.

Contractering door zorgkantoor

Het komt voor dat een kleinschalig initiatief op een gegeven moment wordt gecontracteerd door een zorgkantoor. Dan is zorg in natura vanuit de Wlz mogelijk. Bewoners die er al wonen en een pgb hebben, kunnen er dan voor kiezen om hun pgb te behouden.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage. Het CAK berekent uw eigen bijdrage en stuurt de rekening. In de Wmo geldt een vaste eigen bijdrage, in de Wlz is de hoogte afhankelijk van het inkomen van de bewoner.

Goed om te weten

  • U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage uitrekenen met een proefberekening (Hetcak.nl).
  • Als u huurt betaalt, kunt u misschien huurtoeslag krijgen.

Hoe vindt u een kleinschalige woonvoorziening?

Wilt u zelf een kleinschalig wooninitiatief opzetten?

Kijk voor advies naar de Toolkit Wonen van Per Saldo.