Kleinschalig wonen

In een kleinschalige woonvorm woont u met een klein aantal andere mensen samen. Er is zorg en ondersteuning in de woning beschikbaar. Kleinschalige woningen staan meestal in een 'gewone' wijk, dus niet op het terrein van een zorginstelling.

Vormen van kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen voor verschillende doelgroepen

Kleinschalig wonen bestaat voor verschillende groepen mensen, zoals:

  • mensen met een lichamelijke beperking
  • mensen met een verstandelijke beperking
  • mensen met psychiatrische aandoeningen
  • ouderen
  • mensen met autisme
  • mensen met hersenletsel
  • jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Er zijn woonvormen die zich op één doelgroep richten, en woonvormen voor mensen uit verschillende groepen.

Verschillende initiatiefnemers

Sommige kleinschalige woonvormen zijn gestart door bewoners zelf en/of hun ouders. Deze worden ook wel ouderinitiatieven genoemd. Bewoners en ouders organiseren hierbij alles zelf. Ook zorginstellingen bieden vaak kleinschalig wonen aan. De instelling organiseert dan de woning en de zorg.

Ook zijn er mengvormen, waarin bewoners/ouders samen met een zorginstelling een kleinschalige woonvorm starten.

Verschillende namen

De verschillende vormen hebben ook diverse namen. Een aantal veelgebruikte namen zijn:

 Hoe is een kleinschalige woonvoorziening georganiseerd?

Meestal hebben de bewoners overdag eigen activiteiten, bijvoorbeeld werk in een werkvoorziening, school of een dagbesteding. Ook hebben ze vaak eigen taken in het huishouden, zoals boodschappen doen, de kamer opruimen en helpen bij het koken.

Vaak lijkt het dagelijks leven zo veel mogelijk op een gezinsleven, maar dit verschilt per kleinschalige woonvorm.

Welke zorg is mogelijk?

In een kleinschalige woonvoorziening kan in principe iedere vorm van zorg georganiseerd worden. Van lichte begeleiding vanuit de Wmo tot intensieve 24-uurszorg of toezicht vanuit de Wlz.

Wat kost een kleinschalige woonvoorziening?

  • Meestal wordt de begeleiding en zorg vergoed, bijvoorbeeld vanuit de Wmo (gemeente) en zorgverzekering, of vanuit de Wet langdurige zorg. Soms zitten de kosten voor het verblijf (de woning) daarbij in, maar dat is afhankelijk van de indicatie die een bewoner heeft.
  • U betaalt een eigen bijdrage. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. Dit geldt voor Wlz-zorg én voor Wmo-ondersteuning.

Goed om te weten

U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage uitrekenen met een proefberekening (Hetcak.nl).

Als u huurt betaalt, kunt u misschien huurtoeslag krijgen.

Hoe vindt u een kleinschalige woonvoorziening?

Wilt u zelf een kleinschalig wooninitiatief opzetten?

Kijk voor advies naar de Toolkit Wonen van Per Saldo.