Gezinsvervangend tehuis voor mensen met een beperking

Een gezinsvervangend tehuis is een groepswoning voor mensen vanaf 18 jaar met een beperking. Er zijn gezinsvervangende tehuizen voor mensen met een lichamelijke beperking en voor mensen met een verstandelijke beperking. Een gezinsvervangend tehuis wordt ook wel 'kleine woonvorm'genoemd.

Wat is een gezinsvervangend tehuis?

De bewoners van een gezinsvervangend tehuis zijn redelijk zelfstandig. Ze gaan overdag naar een dagopvang of speciaal onderwijs. Thuis vormen de bewoners vormen samen een 'gezin'. Dit wordt vormgegeven door een gezamenlijke huiskamer en keuken, en een individuele slaapkamer. Bewoners krijgen hulp van een vaste groep begeleiders.

Een gezinsvervangend tehuis ligt vaak in een woonwijk. Soms op het terrein van een zorginstelling. Het is een vorm van kleinschalig wonen.

Wat is nodig voor verblijf in een gezinsvervangend tehuis?

Een gezinsvervangend tehuis is een combinatie van wonen en zorg. Hoe u dit regelt, hangt af van uw situatie.

Is blijvend intensieve zorg nodig, dat wil zeggen: 24 uur per dag zorg in de buurt of permanent toezicht? Dan is een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Met deze indicatie komt u in aanmerking voor zorg én wonen.

Is de zorgvraag minder intensief? Dan zijn wonen en zorg gescheiden. U betaalt dan zelf voor de woning. De gemeente en/of zorgverzekeraar zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en wijkverpleging.

Waar vindt u een gezinsvervangend tehuis?

Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen om een woning te vinden. U hoeft niet te betalen voor cliëntondersteuning.

U vindt een overzicht van gezinsvervangende tehuizen op Sociale Kaart Nederland.

Verschillende zorginstellingen bieden gezinsvervangende tehuizen aan. U kunt bij zorgaanbieders in uw omgeving vragen wat de mogelijkheden zijn.

Wat zijn de kosten?

U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen (loon of een uitkering). Het CAK  berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening.

Goed om te weten

U kunt de hoogte van de eigen bijdrage inschatten met een proefberekening.