Toeslag pgb-wooninitiatief

De toeslag voor een kleinschalig wooninitatief is extra budget voor budgethouders die in een wooninitiatief wonen. De woontoeslag is bedoeld voor het organiseren van zorg, voor het leveren van zorg in gemeenschappelijke woonruimtes en voor de huur van een gemeenschappelijke ruimte (op voorwaarde dat daar zorg wordt gegeven).

Hoogte van de woontoeslag

Deze toeslag is in 2024: €5.401 bruto.

Krijgt u wooninitiatieftoeslag en hebt u een zorgprofiel 4VV t/m 8VV (Verpleging en Verzorging)? Dan krijgt u in 2024 óók een toeslag voor kwaliteit van Verpleging en Verzorging. Dit is € 4.842 op jaarbasis.

Voorwaarden voor de woontoeslag

Woont u in een wooninitiatief? U heeft recht op de toeslag als het wooninitiatief aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • er wonen minimaal 3 en maximaal 26 bewoners en zij ontvangen een persoonsgebonden budget.
  • de bewoners wonen volgens de gemeentelijke basisadministratie op één adres of op meer adressen die maximaal 100 meter van elkaar liggen.
  • er is minimaal één gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen hebben.

U kunt dit nalezen in artikel 3.1.4 van het Besluit langdurige zorg.

Meer informatie over woontoeslag

Voor meer informatie kunt u bij uw zorgkantoor terecht. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het Juiste Loket.