Woongemeenschap voor ouderen (groepswonen)

In een woongemeenschap wonen ouderen dicht bij elkaar. Meestal zijn er gezamenlijke activiteiten en onderlinge hulp. U woont zelfstandig. Dit wordt ook wel groepswonen of gemeenschappelijk wonen genoemd.

Kenmerken van woongemeenschappen

U heeft een zelfstandige woning/appartement. Dus een eigen opgang/voordeur en eigen voorzieningen. U huurt of koopt de woning zelf. Andere kenmerken van groepswonen zijn:

  • U moet zelfstandig kunnen wonen (zo nodig met hulp en aanpassingen).
  • Er zijn gemeenschappelijke ruimten.
  • De woongroep bepaalt zelf hoe bewoners wonen en leven. De bewoners kiezen ook zelf nieuwe bewoners.

Sommige woongemeenschappen hebben een bijzonder karakter, bijvoorbeeld ecologische woongemeenschappen. Meer informatie hierover vindt u bij Omslag.nl: Ecologische en duurzame woongemeenschappen.

Zorg en voorzieningen

U kunt zorg en voorzieningen aanvragen als u in een woongemeenschap woont. Een woongemeenschap is een vorm van zelfstandig wonen. Uw zorg valt daarom onder 'Zorg thuis'. Zorg thuis kan op verschillende manieren geregeld worden. Dit is afhankelijk van uw precieze zorgvraag.

Waar vindt u een woongemeenschap?

Andere woonvormen

Zie Ouderen & wonen voor andere woonvormen voor ouderen.