Ouderenadviseur

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u gratis informatie en advies om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Dan kunt u terecht bij een ouderenadviseur. Ook familieleden en mantelzorgers kunnen bij de ouderenadviseur terecht.

Welke hulp biedt een ouderenadviseur?

De ouderenadviseur helpt u met vragen over:

  • inkomen
  • vervoer
  • lichamelijke beperkingen
  • zelfstandig blijven wonen of verhuizen naar een zorginstelling
  • zinvol invullen van uw tijd (dagbesteding)
  • eenzaamheid en afhankelijkheid

De ouderenadviseur bemiddelt ook tussen u en bijvoorbeeld een zorgverzekeraar. Of een verzorgingshuis. De adviseur helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Lees meer over de taken van een ouderenadviseur.

Een ouderenadviseur vinden

Zoekt u een ouderenadviseur? Neem dan contact op met:

Ook ouderenbonden kunnen u verder helpen:

  • PCOB.nl (Protestants Christelijke Ouderen Bond)
  • ANBO.nl (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen)
  • de plaatselijke afdeling van Stichting Welzijn Ouderen