Toegang tot zorg in 7 stappen

U heeft zorg nodig, of u wilt zorg voor een naaste regelen. Hoe pakt u dat aan? Dit stappenplan helpt u op weg.

Handig om te weten

Het stappenplan gaat niet over medische zorg van uw huisarts of medisch specialist, maar om langdurige hulp en zorg (zoals thuiszorg, begeleiding en dagbesteding).

Verschillende soorten zorg

Hulp en zorg in het dagelijks leven is verdeeld in drie soorten.

  • Hulp om zelfstandig te wonen en mee te doen in de samenleving. Dit wordt 'maatschappelijke ondersteuning' genoemd.
  • Verpleging en verzorging thuis: wijkverpleging.
  • Blijvende (24-uurs) zorg in een instelling (of thuis als dat verantwoord is).

Ieder soort zorg heeft eigen wetgeving en een eigen loket waar u terecht kunt. 

Stappenplan