Zorgplan

In het zorgplan staan de afspraken die u maakt met uw zorgaanbieder over de invulling van de zorg. Die zorg moet passen bij uw eigen situatie en uw behoeften. Een zorgplan wordt ook wel zorgleefplan of ondersteuningsplan genoemd. 

Wat is een zorgplan?

Het zorgplan beschrijft welke zorg en/of begeleiding u van uw zorgaanbieder krijgt. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Bijvoorbeeld: hoe laat u op wilt staan, bij welke handelingen u hulp nodig heeft, welke doelen u wilt bereiken.

Het zorgplan moet realistisch zijn. De zorg en begeleiding moet passen binnen de indicatie of beschikking waarin staat hoeveel zorg u kunt ontvangen.

Wie maakt het zorgplan?

De zorgaanbieder stelt het zorgplan op, in overleg met u en/of uw vertegenwoordiger. De zorgaanbieder is bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg.

Hulp bij het maken van de afspraken

Een zorgverlener schrijft het zorgplan. Die persoon bespreekt met u wat u belangrijk vindt in het dagelijks leven. U kunt een familielid, vriend of cliëntondersteuner vragen om bij dit gesprek te zijn, als u dat wilt.

Wat staat er in het plan?

In het zorgplan staat bijvoorbeeld:

 • wat u zelf wilt doen
 • waar u hulp bij wilt
 • hoe u die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak)
 • hoe de zorgverlener uw privacy kan respecteren
 • welke hulp uw familie of anderen kunnen geven
 • welke doelen de zorg of ondersteuning heeft

In het zorgplan staat precies welke zorg de zorginstelling zal leveren. Bijvoorbeeld begeleiding, verzorging of verpleging. 

Moet u het zorgplan ondertekenen?

Er is geen wettelijke verplichting om het zorgplan te ondertekenen. Veel zorgaanbieders vragen wel een handtekening onder het zorgplan. 

Bent u niet tevreden?

Wordt de zorg en ondersteuning die in het zorgplan staat niet geleverd?

 • Bespreek dat eerst met de hulpverleners.
 • Lukt het niet om er samen uit te komen? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de zorgaanbieder.
 • U kunt eventueel de cliëntenraad van de zorgaanbieder inschakelen. De cliëntenraad is betrokken bij de keuze van een zorgplan en de manier waarop ermee gewerkt wordt.

Bespreek het zorgplan regelmatig 

Het is de bedoeling dat het zorgplan steeds precies aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom bespreekt de zorgverlener regelmatig of de afspraken nog kloppen. U kunt dan vertellen wat u vindt van de zorg en of er iets moet veranderen. Als u samen nieuwe afspraken maakt, zet de zorgverlener die in het zorgplan.

Mag u het zorgplan lezen?

Als cliënt mag u uw zorgplan altijd bekijken en vragen om aanpassing van het plan. U heeft het recht om onjuistheden te (laten) corrigeren.

Uw familie mag het zorgplan alleen inzien als u dat goed vindt. Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger? Dan mag hij het zorgleefplan altijd inzien, ook zonder uw toestemming.

Zorgplan bij wilsonbekwaamheid

Overziet u niet goed welke gevolgen een beslissing over uw zorg heeft? Dan kan een arts onderzoeken of u voor die beslissing wilsonbekwaamheid bent. Wilsonbekwaamheid wordt per situatie bekeken. U kunt bijvoorbeeld wilsonbekwaam zijn voor beslissingen over uw zorg, terwijl u over andere zaken gewoon zelf kunt beslissen.

Bij wilsonbekwaamheid voor beslissingen over de zorg maakt de zorgaanbieder het zorgplan in overleg met uw (wettelijk) vertegenwoordiger. Zij moeten zo goed mogelijk nagaan wat uw wensen zijn, en de waar mogelijk respecteren.

Voorbeelden van afspraken in het zorgplan

Hieronder staat een voorbeeld van afspraken over hulp bij het wassen en douchen, zoals die in een zorgplan kunnen staan:

 • Wat kan ik zelf? 
  Bijvoorbeeld in en uit bad stappen, het wassen zelf, of mezelf afdrogen.
 • Waar heb ik hulp bij nodig?
  Bijvoorbeeld met naar de badkamer gaan, of het inzepen.
 • Hoe vaak wil ik douchen of baden en op welke tijd?
  Bijvoorbeeld iedere dag, of drie keer per week; in de ochtend of liever 's avonds.
 • Praktische dingen
  Bijvoorbeeld hoe warm het water moet zijn, welke shampoo ik gebruik.
 • Privacy
  Bijvoorbeeld dat de deur van de badkamer dicht moet als ik gewassen word.
 • Hulp van familie
  Bijvoorbeeld dat mijn partner mij wel af en toe kan helpen bij het wassen, maar mijn kinderen niet. 

Voor zorgprofessionals

Voor praktische voorbeelden kunt u terecht op Zorgvoorbeter.nl.