Vakantie met zorg

Heeft u persoonlijke verzorging of medische begeleiding nodig tijdens uw vakantie? Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.

Reisorganisaties voor aangepaste vakanties

Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen met een vakantie of accommodatie met zorg. Bijvoorbeeld:

Kosten van zorg tijdens de vakantie

Heeft u een pgb?

Koopt u zelf zorg in met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u zorg tijdens uw vakantie over het algemeen uit uw pgb betalen. De gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor kan hier wel voorwaarden aan stellen. Bespreek daarom voor uw vakantie wat er mogelijk is.

Woont u in een zorginstelling?

De zorgaanbieder mág de zorg tijdens uw vakantie (deels) betalen, maar hoeft dat niet. Bespreek met uw zorgaanbieder wat er mogelijk is. Sommige reisorganisaties hebben afspraken met zorgaanbieders over financiering van de zorg tijdens de vakantie. U kunt daarnaar vragen bij uw zorgaanbieder.

Zie voor meer informatie: Vakantie en afwezigheid bij verblijf in een zorginstelling

Woont u zelfstandig met zorg in natura vanuit de Wlz?

Krijgt u Wlz-zorg thuis in de vorm van een modulair pakket thuis (mpt)? Dan kunt u tijdens uw vakantie een andere zorgaanbieder vragen de zorg te leveren. Die aanbieder krijgt de kosten vergoed vanuit de Wlz.

Fonds

Krijgt u de zorg niet vergoed en kunt u de extra kosten niet betalen? Dan kunt u een aanvraag doen bij Stichting de Lichthoeve. Dit geldt voor mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking.

Meer informatie