Vakantie en afwezigheid bij verblijf in een zorginstelling

Als bewoner van een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg kunt u op vakantie gaan of bijvoorbeeld bij familie logeren. De instelling levert op die dagen geen zorg, maar houdt wel uw woning vrij. Uw aanbieder krijgt daarvoor de kosten vergoed. Hiervoor gelden enkele regels. 

Zorg tijdens vakantie

Woont u in een Wlz-instelling en wilt u met vakantie? De zorg tijdens uw vakantie kan op verschillende manieren georganiseerd worden.

Vakantie in het buitenland

U kunt soms zorg betaald krijgen van een buitenlandse bevoegde zorgaanbieder. Vraag hiervoor eerst toestemming bij uw zorgverzekeraar (dus niet het zorgkantoor). Meer informatie vindt u bij Zorginstituut NL.

Vakantie in Nederland

Uw zorgaanbieder mag de zorg tijdens uw vakantie zelf leveren. Of via onderaanneming een andere zorgaanbieder inschakelen. Uw zorgaanbieder is dat echter niet verplicht.

Als uw zorgaanbieder geen vergoeding geeft kunt u misschien een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen via:

Heeft u Wlz-zorg thuis via een modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u de kosten voor zorg tijdens de vakantie daaruit betalen.

Doorbetaling tijdens uw afwezigheid

Als u afwezig bent, lopen de kosten voor uw zorgaanbieder grotendeels door. Uw zorgaanbieder kan daarom kosten declareren als u afwezig bent. Dit kan in totaal 146 dagen per jaar. Dit gaat om maximaal:

  • 42 dagen vakantie, met een maximum van twee weken per keer, plus
  • 52 x 2 dagen = 104 dagen afwezigheid, oftewel 2 dagen per week. Vroeger was dit weekendverlof, maar deze dagen kunnen ook door de week worden opgenomen.

Als u langer dan 2 weken afwezig bent, stopt de bekostiging. De zorgaanbieder mag uw zorgovereenkomst dan beëindigen. Dit komt overigens maar zelden voor. De zorgaanbieder en het zorgkantoor moeten in die uitzonderlijke situatie vervangende zorg regelen.

Langer dan 2 weken afwezig?

Sociale contacten met familie en vrienden buiten de zorginstelling zijn belangrijk voor de kwaliteit van leven. Daarom is het verblijf buiten de zorginstelling mogelijk. De zorginstelling blijft dan verantwoordelijk voor uw (medisch) welzijn. De instelling kan hierover afspraken maken met familie en eventuele extramurale zorgaanbieders die tijdens de vakantie zorg leveren.

Het verschilt per persoon hoe vaak en hoe lang verblijf elders wenselijk is. Maatwerk is mogelijk. Als u langer dan 2 weken op vakantie wilt, kan de zorginstelling dat toestaan zonder de zorgovereenkomst op te zeggen. Die extra dagen of weken kan uw zorgaanbieder dan niet declareren.

Deeltijdverblijf als alternatief

Deeltijdverblijf is een geleidelijke overgang van thuis wonen naar uiteindelijk volledig wonen in een instelling. Hierbij geldt:

  • Er is een vast patroon van aan- en afwezigheid in de insteling.
  • Thuis wonen moet verantwoord zijn op de dagen dat de cliënt niet in de instelling verblijft.

Op de dagen dat de cliënt thuis verblijft, is de plek in de instelling beschikbaar voor een andere cliënt die afwisselend thuis en in de instelling verblijft. Dat maakt deeltijdwonen minder geschikt voor bewoners die wel volledig in de zorginstelling wonen (en daar hun eigen woning hebben ingericht), maar die langer elders willen verblijven dan de gewone afwezigheidsdagen mogelijk maken.