Jeugdhulp regelen

Jeugdhulp vraagt u aan bij uw gemeente. Soms kan de huis- of jeugdarts een verwijzing geven, bijvoorbeeld voor ggz-behandeling.

Via de gemeente

  • U meldt bij uw gemeente dat uw kind hulp nodig heeft.
  • Uw gemeente kijkt wat u zelf al doet. En of mensen in uw omgeving kunnen helpen.
  • Als dat niet voldoende is, wordt bekeken hoe de gemeente u kan ondersteunen. Dat kan professionele hulp zijn.
  • De gemeente stuurt een beschikking, een brief waarin staat of uw kind jeugdhulp krijgt en zo ja, welke hulp en hoeveel.

Elke gemeente regelt de jeugdhulp anders. Vaak is er een speciaal jeugdteam of een sociaal wijkteam. Sommige gemeenten hebben een Centrum voor Jeugd en Gezin ingeschakeld.

Via een arts

De huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan uw kind een verwijzing geven voor bepaalde vormen van jeugdhulp. Met die verwijzing kunt u direct bij een jeugdhulp-aanbieder terecht.

Langdurige beschikkingen

Gemeenten geven vaak een kortdurende beschikking voor jeugdhulp af. Bijvoorbeeld voor drie maanden of een half jaar. Heeft uw kind langdurig hulp nodig? U kunt uw gemeente vragen om een langdurige beschikking, zodat u niet steeds opnieuw hulp hoeft aan te vragen.

Vanuit de Jeugdwet zijn langdurige beschikkingen gewoon mogelijk. Dit is ook passend bij een levensbrede en levenslange hulpvraag. Gemeenten kunnen daarbij tussentijds bekijken of de hulp nog passend is (evalueren).

Welke gemeente is verantwoordelijk?

  1. De gemeente waar het kind woont, dat wil zeggen: staat ingeschreven in de basisadministratie.
  2. Als het kind in een instelling of pleeggezin verblijft: de gemeente waar het kind voorafgaand aan het verblijf stond ingeschreven.
  3. Als 1 en 2 niet kunnen worden vastgesteld: de gemeente waar de moeder stond ingeschreven toen het kind werd geboren.
  4. Als het nog niet duidelijk is: de gemeente waar het kind daadwerkelijk verblijft op het moment van de hulpvraag.

Cliëntondersteuning

U heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning bij het organiseren van jeugdhulp. De cliëntondersteuning wordt geleverd door uw gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook als uw kind jeugdhulp nodig heeft.

De cliëntondersteuning moet onafhankelijk zijn. De behandeling van hulpaanvragen en de cliëntondersteuning mogen dus niet door één persoon gedaan worden. Een cliëntondersteuner kan wel deel uitmaken van een wijkteam.

Wat als het niet lukt?

In de tekst Wat als u er niet uitkomt - jeugdzorg vindt u informatie over stappen die u kunt zetten als het niet lukt om passende jeugdhulp te organiseren.