Wat als u er niet uitkomt - jeugdzorg

Een jongere met een hulpvraag wil natuurlijk passende zorg of ondersteuning. Dat gaat niet altijd even makkelijk. Lukt het niet om de juiste zorg te organiseren voor uw kind? Lees hier wat u kunt doen en wie u kan helpen.

Hulp bij het organiseren van jeugdzorg

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

De gemeente beslist of uw kind in aanmerking komt voor jeugdhulp. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Als u er dan nog niet uitkomt, kunt u in beroep gaan bij de rechter. Zie voor meer informatie:

Ontevreden over jeugdhulp

U kunt bij het Jeugdstem/vertrouwenspersonen AKJ terecht voor advies en ondersteuning als u ontevreden bent over jeugdhulp en jeugdbescherming. Bijvoorbeeld over de behandeling of bejegening, of bij vragen over de rechtspositie. Bij Jeugdstem werken vertrouwenspersonen die de belangen van uw kind voorop zetten. Uw kind kan ook zelf contact opnemen met Jeugdstem.

Meer informatie vindt u op de website Jeugdstem.

Als u er nog niet uitkomt

Nationale Ombudsman

Heeft u bezwaar gemaakt bij de gemeente en/of contact gehad met het AKJ, maar is het probleem niet opgelost? Dan kunt u bij de Nationale Ombudsman terecht voor advies.

Met klachten over gedwongen jeugdzorg kunt u direct naar de Ombudsman.

Advies van de Nationale Ombudsman.

Landelijk Meldpunt Zorg (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)

Het Landelijk Meldpunt Zorg is onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. U kunt hier klachten en misstanden in de jeugdzorg melden. Het meldpunt geeft informatie en advies.

Melding bij het Landelijk Meldpunt Zorg - klacht over jeugdhulp.

Hulp om passende jeugdzorg te organiseren (expertteams)

Regionale Expertteams jeugd helpen om passende zorg te organiseren, hoe complex de situatie ook is.

De expertteams werken samen met de jongere zelf, de ouders, de gemeente en zorgaanbieders uit de regio. In gezamenlijke sessies wordt gekeken wat er nodig is om tot een passende oplossing te komen. Daarbij wordt er mét de jongeren en ouders zelf gepraat. Zo nodig wordt maatwerk gerealiseerd.

Contactgegevens Expertteams jeugd

Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd

De Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd moeten voorkomen dat jeugdigen met complexe hulpvragen tussen wal en schip vallen. Vanuit een onafhankelijke positie ondersteunen ze de jeugdhulpregio’s en de regionale expertteams om samen met jeugdigen, ouders, hulpverleners en gemeenten tot een passende oplossing te komen.

Dat wil zeggen: een oplossing waar jeugdigen en hun ouders achter staan, die helpt en uitvoerbaar is – ook op lange termijn. 

Meer informatie over de Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd