De Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt de zorgverzekering. Er zijn twee soorten zorgverzekeringen: de basisverzekering en de aanvullende verzekering.

Medische zorg en langdurige zorg vanuit de Zvw

Een zorgverzekering vergoedt vooral medische zorgkosten. Bijvoorbeeld medische behandelingen en medisch noodzakelijke hulpmiddelen. Ook bepaalde hulpmiddelen, fysiotherapie en ergotherapie vallen onder de zorgverzekering.

Verder is verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging) ondergebracht in de zorgverzekering.

Lees meer: Wijkverpleging Lees meer: Medische kindzorg thuis

Zorgverzekering voor kinderen

Ook voor kinderen moet u een basisverzekering afsluiten. U schrijft uw kind daarom binnen 4 maanden na de geboorte in bij een zorgverzekeraar. Dit kan bij de verzekeraar waarbij u uw eigen zorgverzekering heeft afgesloten, maar dit is niet verplicht.

  • Voor de basisverzekering van kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen premie en geldt geen eigen risico.
  • U betaalt premie vanaf de eerste maand nadat uw kind 18 jaar is geworden. Ook geldt vanaf dat moment het eigen risico en kan uw kind zorgtoeslag aanvragen.

Verplichte basisverzekering voor iedereen

De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een eigen risico. Er kunnen ook nog eigen bijdragen gelden.

De belangrijkste kenmerken van het basispakket zijn:

  • De basisverzekering is verplicht als u woont of werkt in Nederland. Ook voor kinderen.
  • Het basispakket is voor iedereen gelijk.
  • Het basispakket is bepaald door de overheid. De inhoud kan jaarlijks veranderen. De overheid stelt ook de hoogte van het eigen risico en de hoogte van de zorgtoeslag vast. Voor bepaalde zorg geldt geen eigen risico, zoals huisartsenzorg of verloskundige zorg. De overheid bepaalt ook voor welke zorg u een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat helemaal los van het eigen risico.
  • Een zorgverzekeraar moet u accepteren voor het basispakket.
  • De premie van een polis is voor iedereen gelijk. Iedereen met dezelfde polis betaalt dus hetzelfde, ongeacht leeftijd of gezondheid.
  • Zorgverzekeraars hebben zorgplicht. Zij moeten zorgen dat iedereen op tijd en binnen redelijke afstand de zorg krijgt die nodig is.

Vrijwillige aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering dekt (een deel van de) zorg die niet in het basispakket zit. Bijvoorbeeld extra vergoeding voor een behandeling bij de tandarts.

De zorgverzekeraar bepaalt de voorwaarden en vergoedingen. De overheid heeft dus géén invloed op de aanvullende verzekeringen. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Eenvoudige uitleg over de Zvw