De Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt de zorgverzekering. Er zijn twee soorten zorgverzekeringen: de basisverzekering en de aanvullende verzekering.

Medische zorg en langdurige zorg vanuit de Zvw

De zorgverzekering vergoedt vooral medische zorgkosten. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts of een behandeling in het ziekenhuis. Ook bepaalde hulpmiddelen, fysiotherapie en ergotherapie worden vanuit de zorgverzekering betaald.

Verder is verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging) ondergebracht in de zorgverzekering.

Zorgverzekering voor kinderen

Ook kinderen hebben een zorgverzekering nodig. Schrijf uw /kind daarom binnen 4 maanden na de geboorte in bij een zorgverzekeraar. Dit kan bij de verzekeraar waarbij u uw eigen zorgverzekering heeft afgesloten, maar dit is niet verplicht.

  • Voor de basisverzekering van kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen premie en geldt geen eigen risico.
  • Uw kind betaalt premie vanaf de de 18e verjaardag. Ook geldt vanaf dat moment het eigen risico en kan uw kind zorgtoeslag aanvragen.

Verplichte basisverzekering voor iedereen

De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een eigen risico. Er kunnen ook nog eigen bijdragen gelden.

De belangrijkste kenmerken van het basispakket zijn:

  • De basisverzekering is verplicht als u woont of werkt in Nederland. Ook voor kinderen.
  • Het basispakket is voor iedereen gelijk.
  • Het basispakket is bepaald door de overheid. De inhoud kan jaarlijks veranderen.
  • De overheid bepaalt de hoogte van het eigen risico en de hoogte van de zorgtoeslag. Voor bepaalde zorg geldt geen eigen risico, zoals huisartsenzorg of verloskundige zorg.
  • De overheid bepaalt ook voor welke zorg u een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat los van het eigen risico.
  • Zorgverzekeraars mogen mensen niet weigeren voor het basispakket.
  • De premie van een polis is voor iedereen gelijk. Iedereen met dezelfde polis betaalt dus hetzelfde, ongeacht leeftijd of gezondheid.
  • Zorgverzekeraars hebben zorgplicht. Zij moeten zorgen dat iedereen op tijd en binnen redelijke afstand de zorg krijgt die nodig is.

Vrijwillige aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering dekt (een deel van de) zorg die niet in het basispakket zit. Bijvoorbeeld extra vergoeding voor een behandeling bij de tandarts.

De zorgverzekeraar bepaalt de voorwaarden en vergoedingen. De overheid heeft dus géén invloed op de aanvullende verzekeringen. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Vragen over de zorgverzekering

Op de website Zorgverzekeringslijn vindt u informatie over bijvoorbeeld betalingsachterstanden, onverzekerd zijn, vergoeding van zorg in het buitenland en de zorgtoeslag.

Eenvoudige uitleg over de Zvw