De Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt de zorgverzekering. Er zijn twee soorten zorgverzekeringen: de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Een basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont. En ook voor mensen die in het buitenland wonen, maar vanuit Nederland betaald worden voor het werk dat zij doen.

Een zorgverzekering vergoedt vooral medische zorgkosten. Bijvoorbeeld medische behandelingen en medisch noodzakelijke hulpmiddelen. Ook wijkverpleging, langdurige persoonlijke zorg en verpleging, ergotherapie en fysiotherapie worden vergoed vanuit de zorgverzekering.