Wat als u er niet uitkomt - zorgverzekeraar

Sommige vormen van langdurige zorg vallen onder de Zorgverzekeringswet. Denk aan wijkverpleging (verpleging en verzorging aan huis) en aan bepaalde hulpmiddelen. Deze zorg wordt betaald vanuit uw zorgverzekering.

Uw zorgverzekeraar helpt u bij het regelen van de zorg

Lukt het niet om de benodigde zorg te organiseren? Kijk hier wat uw zorgverzekeraar voor u kan betekenen.

Informatie over kwaliteit

Zorgverzekeraars geven informatie over de kwaliteit van zorgverleners op hun website. Vaak is deze informatie terug te vinden onder een kopje ‘zorgvinder’, ‘zorgzoeker’ of ‘zorgverlener vinden’.

Zorgadvies

Daarnaast bieden zorgverzekeraars zorgadvies aan. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor:

  • informatie over de kwaliteit van zorgverleners of behandelingen;
  • wachtlijstbemiddeling;
  • hulp om de juiste zorgverlener te kiezen.

Zorgadvies gaat niet alleen om medische zorg, maar ook om geestelijke gezondheidszorg (ggz) en wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis).

Vervolgzorg na ontslag uit het ziekenhuis

Na ontslag uit het ziekenhuis regelt de transferafdeling van het ziekenhuis meestal de vervolgzorg. Als dit niet lukt kan de transferafdeling de zorgverzekeraar inschakelen. In dit stappenplan staat meer uitleg.

Contact met uw zorgverzekeraar

Via de website Mijnzorgverzekeraar.nl kunt u snel de gegevens van uw zorgverzekeraar vinden.

Komt u er niet uit met uw zorgverzekeraar?

Bespreek uw klacht eerst zelf met uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft een klachtenregeling. Informeer hiernaar.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Deze stichting heeft een ombudsman en een geschillencommissie.

Bemiddeling door ombudsman

De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelt tussen u en uw zorgverzekeraar. Schrijf een brief met uw klacht aan de Ombudsman Zorgverzekeringen of gebruik het klachtenformulier van de SKGZ. De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelt gratis.

Uitspraak van geschillencommissie

Lukt bemiddeling door de ombudsman niet? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De uitspraak van deze commissie is bindend. Schrijf een brief met uw klacht aan de geschillencommissie of gebruik het klachtenformulier van de SKGZ. De diensten van de geschillencommissie zijn niet gratis. Maar krijgt u gelijk? Dan krijgt u de kosten terug.